Zniszczyłeś kiosk/śmietnik/ławkę bez powodu – grozi Ci wyższa kara

Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (8) 08.03.2016
Zniszczyłeś kiosk/śmietnik/ławkę bez powodu – grozi Ci wyższa kara

Udostępnij

Cezary Adamczyk

Występek o charakterze chuligańskim popełnia się co do zasady, gdy sprawca działa bez powodu albo z oczywiście błahego powodu – jak to śpiewał pewien piosenkarz ,,dla zwykłej draki”. Jednakże ów brak motywu jest jedną z przesłanek podwyższenia odpowiedzialności sprawcy za przestępstwo. Chuligaństwo a prawo.

Zgodnie z definicją z kodeksu karnego:

Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Chuligaństwo a prawo

Przekładając powyższe na prostsze słowa (i siłą rzeczy upraszczając), jeśli popełniasz przestępstwo ,,mniejszej wagi” (czyli występek zagrożony niższą odpowiedzialnością karną niż zbrodnia) i przejawia się to w zamachu na dobra wskazane w przepisie (dość szeroko swoją drogą) i jeżeli:

  • Działasz publicznie,
  • Bez powodu lub z oczywiście błahego powodu,

To popełniłeś występek o charakterze chuligańskim co skutkuje tym, że

Sąd skaże Cię na karę w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę oraz orzeknie nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, chyba że orzeka obowiązek naprawienia szkody, obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązkę na podstawie art. 46 KK (albo na rzecz odpowiedniego funduszu jeśli nie ustalono pokrzywdzonego).

Należy zwrócić uwagę, że dokonanie czynu w miejscu publicznym nie jest równoznaczne z działaniem publicznym, przy czym dla przyjęcia, że zachodzi działanie publiczne, sprawca musi mieć świadomość możliwości dostrzeżenia jego działania przez nieokreśloną ilość osób i na to się godzić (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1973 r., VI KZP 26/73 OSNKW 1973/11 poz. 132).

Drugą przesłanką jest działanie sprawcy bez powodu albo z oczywiście błahego powodu. Czy więc możesz uzasadnić swoje działanie jakimiś szczególnym względami np. Wysoki Sądzie ten kiosk mnie sprowokował albo krzywo się na mnie spojrzał? Oczywiście, że nie – znaczenie tu mają przesłanki obiektywne nie zaś subiektywne odczucie sprawcy. W przypadku bowiem, gdyby znaczenie miało przeświadczenie sprawcy (nie uzasadnione zewnętrznymi okolicznościami) bardzo łatwo byłoby się wykpić od zarzutu popełnienia występku o charakterze chuligańskim.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Chuligaństwo a prawo