Z powodu epidemii koronawirusa wzrosło zainteresowanie „domami na zgłoszenie”. Do ich budowy nie potrzeba ani kierownika budowy, ani projektanta

Nieruchomości dołącz do dyskusji (23) 23.05.2020
Z powodu epidemii koronawirusa wzrosło zainteresowanie „domami na zgłoszenie”. Do ich budowy nie potrzeba ani kierownika budowy, ani projektanta

Edyta Wara-Wąsowska

Epidemia koronawirusa spowodowała, że Polacy zaczęli mocno interesować się nie tylko działkami rekreacyjnymi, ale także możliwością zbudowania domu „na zgłoszenie”. Maksymalne uproszczenie procedur pozwala na szybkie postawienie niewielkiego budynku, o czym teraz marzy wiele osób. 

Epidemia koronawirusa spowodowała, że Polacy coraz mocniej interesują się działkami rekreacyjnymi i małymi domkami letniskowymi. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku niewielkich domków letniskowych formalności zostały ograniczone do minimum.

Nie każdy dom letniskowy to dom „na zgłoszenie”. Jaki dom można postawić na działce bez zgody na budowę?

Pozwolenia na budowę nie trzeba mieć zarówno w przypadku większości domów jednorodzinnych jak i domów letniskowych. Tyle, że w przypadku tych pierwszych procedury są znacznie bardziej skomplikowane. W przypadku domów letniskowych nie trzeba zatrudniać ani kierownika budowy, ani kupować projektu od uprawnionego projektanta. Dodatkowo działka, na której stanie domek letniskowy, nie musi być uzbrojona. Nie musi mieć również dostępu do wody z prywatnego ujęcia.

Jest jednak kilka dodatkowych warunków, o których należy pamiętać. Po pierwsze – dom nie może mieć więcej niż 35 m2 powierzchni zabudowy. Jednocześnie jeśli ktoś planuje na jednej działce postawić więcej takich obiektów, musi pamiętać, że na każde 500 m2 działki można postawić tylko jeden taki dom.

Dom „na zgłoszenie” nie może też posiadać poddasza użytkowego. Dobra wiadomość jest jednak taka, że można za to zrobić antresolę. W świetle prawa antresola nie jest pełną kondygnacją budowlaną.

Dom „na zgłoszenie”: jak wyglądają procedury?

Zamiast pozwolenia na budowę, konieczne jest jedynie zgłoszenie samego faktu budowy – do starostwa powiatowego lub do urzędu miasta. W zgłoszeniu należy podać rodzaj i zakres robót budowlanych, a także sposób ich realizacji oraz planowany termin rozpoczęcia prac. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na trzy tygodnie przed tym terminem. Do prac można natomiast przystąpić po trzech tygodniach od złożenia zgłoszenia – tyle urzędnicy mają bowiem na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji lub nałożenie decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia.

Aby dokonać zgłoszenia, należy posiadać m.in. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, szkice i rysunki domu (mogą być uproszczone – chodzi m.in. o podstawowe rzuty budynku i elewacji oraz ich wymiary). Co ważne, szkice i opis może zrobić samodzielnie przyszły właściciel domku – nie musi być to projekt budowlany.

Podczas stawiania domku letniskowego należy pamiętać natomiast o zachowaniu odpowiedniej odległości od granic działki. Jeśli domek posiada okna i drzwi, ściany muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki. Jeśli nie ma okien i drzwi – wystarczą 3 m.