Dotacja 5 tys. zł dla firm na nowych zasadach. Można już składać wnioski

Finanse Firma dołącz do dyskusji (88) 01.02.2021
Dotacja 5 tys. zł dla firm na nowych zasadach. Można już składać wnioski

Edyta Wara-Wąsowska

1 lutego wchodzi w życie tarcza 7.0. Na podstawie przepisów nowego rozporządzenia przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kolejną dotację 5 tys. zł. Zasady jej przyznawania są nowe – znacznie korzystniejsze od poprzednich. Odpowiedni wniosek jest już dostępny. 

Dotacja 5 tys. zł na nowych zasadach. Kto może skorzystać?

Od 1 lutego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o nową dotację 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców – ale na zasadach innych niż do tej pory. Tarcza antykryzysowa 6.0 wprawdzie umożliwiła wnioskowanie o tę formę pomocy, jednak – oprócz odpowiedniego kodu PKD – konieczne było również wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 proc. w październiku lub listopadzie 2020 r. względem analogicznych miesięcy w 2019 r. Tym samym z pomocy nie mogli np. skorzystać przedsiębiorcy, którzy założyli firmę na początku 2020 r.

Obecnie dotacja 5 tys. zł na nowych zasadach może trafić do przedsiębiorców, którzy wykażą spadek przychodów o co najmniej 40 proc. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub – w analogicznym miesiącu 2019 r., co jest znacznie bardziej korzystne. Oprócz spadku przychodów należy jednak mieć też odpowiedni kod PKD opisujący przeważającą działalność przedsiębiorcy. Mowa o kodach 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Warto przy tym pamiętać, że na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o dotację, musieli prowadzić aktywną działalność gospodarczą – nie mogła być ona wtedy zawieszona. Dodatkowo ocenie podlega również, czy dominujący kod PKD znajdował się w danych rejestru REGON na dzień 30 listopada 2020 r.

Uwaga – o dotację mogą ubiegać się nie tylko mikroprzedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) ale także mali przedsiębiorcy – w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Wnioski już można składać

Ważna informacja dla przedsiębiorców jest taka, że na stronie praca.gov.pl pojawił się już wniosek o pożyczkę 5 tys. zł na nowych zasadach – jest to wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro- i małego przedsiębiorcy rozp. rozdz. 3 (PSZ-DBKDG). Wniosek na podstawie rozporządzenia można złożyć do 31 marca.

Dotacja 5 tys. zł na grudzień, styczeń i luty

W piątek po południu premier poinformował również, że rząd ma zamiar przedłużyć dotację 5 tys. zł na grudzień, styczeń i luty. Nie do końca wiadomo jednak, co premier miał właściwie na myśli – i czy chodzi o przyznanie dotacji na każdy z tych miesięcy, czy też o wydłużenie terminu przyjmowania wniosków. Szczegóły dopiero się pojawią.