Jak przekazać majątek tylko jednemu dziecku?

Rodzina Dołącz do dyskusji
Jak przekazać majątek tylko jednemu dziecku?

Jeżeli rodzice zdecydują się na przekazanie majątku tylko jednemu dziecku spośród całego rodzeństwa, mają tak naprawdę trzy możliwości. Takie wyjście jest jak najbardziej możliwe i zgodne z przepisami. W końcu to my sami decydujemy o naszym majątku. Oczywiście obdarowany musi liczyć się z pewnymi obowiązkami.

Jak przekazać majątek tylko jednemu dziecku?

Każdy z nas dysponuje swoim majątkiem według własnej woli, stąd też nie ma prawnego obowiązku rozporządzania nim w określony sposób. Oczywiście często na tym tle pojawiają się konflikty, zwłaszcza w sprawach spadkowych. Nie oznacza to jednak, że jest to niezgodne z prawem. Przepisy pozwalają na rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Takich sposobów jest trzy.

Pierwszym z nich jest oczywiście testament. To w testamencie można zapisać swoją ostatnią wolę, która zrealizuje się po naszej śmierci. Ostatnią wolą może być oczywiście przekazanie spadku tylko jednej osobie, np. jednemu z dzieci. Minusem tego rozwiązania, jest konieczność zapłaty zachowku. Pominięcie w testamencie spadkobiercy mają prawo do dochodzenia zachowku. To prawo można ograniczyć, ale tylko poprzez wydziedziczenie, a te musi odbyć się na określonych zasadach i z określonych powodów.

Drugim sposobem przekazania majątku tylko jednemu dziecku jest umowa darowizny. To chyba najbardziej popularny sposób rozporządzania swoim majątkiem. Ma ona oczywiście jedną wadę, przestajemy być właścicielami swojego domu czy mieszkania. Od momentu darowizny jesteśmy więc po części zdani na łaskę dziecka.

Warto pamiętać, że darowizny również mogą być rozliczone. Jeżeli całość majątku przekażemy w darowiźnie i w ten sposób wyczerpiemy masę spadkową to spadkobiercy będą mogli dochodzić zachowku od obdarowanego spadkobiercy, aby wyrównać swoje udziały.

Umowa dożywocia pozwoli uniknąć zachowku

Ostatnim sposobem na przekazanie majątku jest umowa dożywocia. Jest to umowa, którą sporządza się u notariusza. Na jej mocy rodzic może przekazać jednemu z dzieci, swoje mieszkanie w zamian za dożywotnią opiekę – utrzymanie i możliwość mieszkania aż do śmierci. Nie ma ograniczeń co do osób, z którymi można zawrzeć umowę dożywocia — jest to możliwe zarówno z krewnym, jak i obcą. Umowa dożywocia różni się od darowizny między innymi tym, że nieruchomość, która w jej wyniku zostaje przeniesiona na osobę bliską, nie wlicza się w poczet schedy spadkowej, a zatem nie przysługuje spadkobiercom ustawowym roszczenie o zachowek.