Ile wynosi zachowek po rodzicach? W niektórych sytuacjach więcej, niż można podejrzewać

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Ile wynosi zachowek po rodzicach? W niektórych sytuacjach więcej, niż można podejrzewać

Dziedziczenie spadku po rodzicach jest dość oczywiste. Co jednak w sytuacji, kiedy jedno z dzieci zostało pominięte w testamencie i stoi przed koniecznością dochodzenia zachowku? O jakich kwotach może myśleć? Ile procent wynosi zachowek po rodzicach?

Zachowek po rodzicach: na ile możne liczyć niedoszły spadkobierca?

Zachowek po rodzicach jest obliczany na takich samych zasadach jak w przypadku zachowku uzyskiwanego od innych osób. Uprawnione osoby mają do niego prawo, jeżeli zgodnie z przepisami spadkowymi przysługiwałoby im dziedziczenie ustawowe, ale zostali oni pominięci w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę. Krąg osób uprawnionych do dochodzenia zachowku jest ograniczony. Zawsze jednak mają do niego prawo dzieci, które zostały pominięte przez rodziców w testamencie.

Co do zasady zachowek po rodzicach wynosi 50 procent spadku, który dziecko otrzymałoby, gdyby dziedziczyło ustawowo. Pominięte dziecko może więc otrzymać połowę tego co dostałoby, gdyby nie było testamentu. Jest to jednak tylko wartość kwotowa, zachowek wypłaca się w formie pieniężnej. Oczywiście można w drodze porozumienia ustalić, że w ramach spłaty taka osoba otrzyma jakiś składnik majątku, jest to jednak odstępstwo od reguły wypłaty zachowku w określonej kwocie.

Warto pamiętać, że zachowek może zostać podwyższony. Ma to miejsce w sytuacji, gdy osoba, która jest do niego uprawniona, jest trwale niezdolna do pracy lub niepełnoletnia, wówczas wartość zachowku zwiększa się do 2/3 wartości spadku.

Obliczanie wysokości zachowku po rodzicach

Obliczając ostateczną kwotę zachowku, zwykle zaczyna się od zebrania wszystkich składników masy spadkowej i obliczenia ich wartości. Następnie dzieli się uzyskaną wartość na liczbę spadkobierców ustawowych, czyli tych, którzy dziedziczyliby, gdyby testament nie został sporządzony. Po uzyskaniu kwot poszczególne udziały dzieli się na pół. Uzyskana kwota jest właśnie należną kwotą zachowku, o jaką może się ubiegać niedoszły spadkobierca.

Myśląc o dochodzeniu zapłaty zachowku, warto oczywiście pamiętać o ograniczających terminach. Zachowek ulega przedawnieniu. Termin upływa po 5 latach od dnia ogłoszenia testamentu. Nie jest więc liczony od daty śmierci spadkodawcy.