Korekty sprzedaży bez podpisu odbiorcy już obowiązują. Ale nie oznacza to, że niepotrzebne są dokumenty, by obniżyć sprzedaż

Firma Podatki Prawo Dołącz do dyskusji (3)
Korekty sprzedaży bez podpisu odbiorcy już obowiązują. Ale nie oznacza to, że niepotrzebne są dokumenty, by obniżyć sprzedaż

Nowy rok wprowadził zmiany podatkowe, w ramach pakietu Slim VAT. Jedna z nich dotyczy dokumentowania. Od 1 stycznia 2021 roku nie jest już niezbędne posiadanie potwierdzenia przez odbiorcę otrzymania faktury korygującej. Nie oznacza to jednak, że korekty sprzedaży bez podpisu odbiorcy będzie można łatwo księgować. Ministerstwo zastąpiło bowiem jeden obowiązek innym. 

Nakaz uzyskania potwierdzenia otrzymania korekt już nie obowiązuje

Standardem, jaki obowiązywał do końca 2020 roku, było to, że aby móc zmniejszyć podatek VAT od sprzedaży, faktura korygująca musiała być potwierdzona przez odbiorcę. Mogło to być zrobione pisemnie lub e-mailowo, ale bez tego sprzedający nie mógł pomniejszyć sprzedaży, a co za tym idzie kwoty podatku.

Nowy rok miał wprowadzić w tej kwestii ułatwienia. Zniesienie nakazu posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej wiele firm przyjęłoby z nieukrywaną radością. Niestety, na miejsce jednego obowiązku wprowadzono drugi.

Korekty sprzedaży bez podpisu odbiorcy już możliwe, ale nadal trzeba mieć dokumenty potwierdzające, że nabywca też zmniejszy VAT

Od 1 stycznia 2021 roku, aby móc ująć fakturę in minus, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, należy posiadać dokumentację, z której wynika, że sprzedający i kupujący uzgodnili warunki obniżenia podstawy opodatkowania oraz mieć pewność, że doszło do spełnienia tych ustalonych warunków

Niestety, w ustawie nie jest zaznaczone, jakie dokumenty mogą potwierdzać uzgodnienie takich warunków. Według pierwszych wyjaśnień, jakie napływają z Ministerstwa Finansów i objaśnień podatkowych, wynika, że wystarczająca może być już korespondencja e-mailowa, potwierdzająca ustalenie warunków obniżenia podstawy opodatkowania. Oznacza to jednak, że przedsiębiorcy będą musieli archiwizować i zbierać tego typu dokumenty oraz dbać o ich ewentualne uzyskanie ze strony odbiorcy. Nie różni się to więc w praktyce dużo od uzyskania potwierdzenia odbioru korekty w sposób e-mailowy, z jakim mieliśmy do czynienia jak dotąd.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w niektórych sytuacjach potwierdzeniem może być przelew lub dokument zwrotu towaru

W objaśnieniach podatkowych, opublikowanych do pakietu Slim VAT, Ministerstwo Finansów wskazuje, że możliwe są też inne sposoby potwierdzania otrzymania faktur. Jednym z nich może być np. potwierdzenie zapłaty, które oznacza, że nabywca akceptuje ustalone warunki. Przykładem takim mogą być sytuacje, gdy firma wystawia nabywcy fakturę z informacją, że jeżeli zostanie ona zapłacona w ciągu 15 dni, to udzielone jest skonto w wysokości 5%. Jeżeli odbiorca zapłaci obniżoną o skonto kwotę, to nabywca bez przeszkód może wystawić fakturę korygującą i nie musi być ona już dodatkowo potwierdzana.

Innym przykładem, wskazanym przez MF, w ramach wyjaśnień jest taki, gdy przedsiębiorca sprzedaje swoje towary np. napoje i otrzyma ich zwrot od jednego z kontrahentów. Jeżeli ma podpisany z nim regulamin zwrotów i będzie posiadał dokument potwierdzający otrzymanie takiej zwróconej partii towarów, to już to wystarczy, by uznać, że może obniżyć podatek o kwotę wykazaną na wystawionej fakturze korygującej.

Przepisy przejściowe zezwalają na stosowanie starych zasad jeszcze przez rok

Ustawodawca przewidział też, w ramach przepisów przejściowych, stosowanie starej metody potwierdzania faktur sprzedaży. Warunkiem jest jednak, by obie strony transakcji uzgodniły ten sposób potwierdzania obniżenia podstawy opodatkowania na piśmie, jeszcze przed wystawieniem pierwszej korekty.

Jeżeli jakieś firmy zdecydują się na skorzystanie z tych przepisów przejściowych, to zrezygnować z nich będą mogły jedynie na piśmie i dopiero po trzech miesiącach, od pierwotnej decyzji.

Stosowanie przepisów przejściowych może mieć miejsce jedynie do 31 grudnia 2021 roku. Po tym czasie wszystkie korekty sprzedaży muszą być już potwierdzane według nowych zasad.