Zostały 3 dni na dopilnowanie formalności, jeżeli chcemy w tym roku płacić mniejszy ZUS

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (149)
Zostały 3 dni na dopilnowanie formalności, jeżeli chcemy w tym roku płacić mniejszy ZUS

2 marca 2020 roku mija termin na zgłaszanie się do programu „Mały ZUS”. 

Z tego też powodu urząd przygotował udogodnienia dla klientów zainteresowanych skorzystaniem z preferencyjnego programu. Na czym on polega? Tłumaczyliśmy na łamach Bezprawnika oraz firma.blog wielokrotnie.

Mały ZUS funkcjonuje od 2019 r. Od 1 lutego 2020 r. doszło do zmian korzystnych dla przedsiębiorców (wzrósł m.in. próg osiąganego przychodu upoważniającego do płacenia niższych składek – z 67,5 tys. zł do 120 tys. zł – stąd „mały ZUS plus„). Jest to próba odpowiedzi na postulaty najmniejszych przedsiębiorców, dla których nawet składka ZUS była wyzwaniem pozwalającym kwestionować w ogóle sens prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby więc ubezpieczenia społeczne i ich obowiązkowy charakter nie wpływały na podejmowanie tak diametralnych decyzji, pojawił się pomysł preferencyjnych składek ZUS. Edyta Wara-Wąsowska tłumaczyła jakiś czas temu podstawowe założenia tych zmian:

Wcześniej kwota składek była uzależniona od przychodu. Po zmianach postanowiono jednak uzależnić kwotę składek od dochodu. Podstawa wymiaru składek to połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Aby ułatwić przedsiębiorcom wyliczenie podstawy wymiaru składek, ZUS przygotował specjalny kalkulator, dostępny na stronie eskladka.pl. Przedsiębiorca będzie musiał tam podać przychód i dochód za zeszły rok. Kalkulator sam przypomina również, że jeżeli przedsiębiorca wliczył składki na ubezpieczenia społeczne za siebie lub osobę współpracującą w koszty uzyskania przychodu, to musi je doliczyć do rocznego dochodu. Należy jednocześnie pamiętać, że bez zmian oblicza się minimalną i maksymalną podstawę wymiaru składek

Ostatni dzwonek na mały ZUS w tym roku

W najbliższy poniedziałek, tj. 2 marca 2020 roku sale obsługi klientów ZUS będą otwarte do godziny 18.00 (czyli dłużej, niż zwykle). Ponadto przedsiębiorcy mogą skorzystać z dedykowanej linii w ramach infolinii Zakładu, dzwoniąc pod numer telefonu 22 560 16 00.

Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z „małego ZUS” i spełnia warunki do ulgi, powinien zgłosić się maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla „małego ZUS”: 05 90 albo 05 92). W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już od stycznia 2020 r. korzystają z „małego ZUS” na dotychczasowych zasadach i chcą kontynuować opłacać niższe składki. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Wszyscy, którzy korzystali z „małego ZUS” w lutym, muszą złożyć na początku marca dokumenty rozliczeniowe za luty, w których przekażą informację o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania działalności gospodarczej.

– przypomina rzecznik prasowy ZUS.