Mieszkanie komunalne po babci? Zapomnij

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (197)
Mieszkanie komunalne po babci? Zapomnij

Po zmianie prawa mieszkanie komunalne nie będzie mogło być „dziedziczone” po babci lub dziadku.

Mieszkania przyznawane ludziom można podzielić na kilka typów. Są komunalne, kwaterunkowe i socjalne. Każda gmina ustala własne zasady dotyczące rozdziału mieszkań, którymi dysponuje. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szykuje nowelizację, która ma znacznie zmienić zasady przyznawania tego typu lokali.

Mieszkanie komunalne, kwaterunkowe i socjalne różniły się między innymi czasem najmu, opcjami wykupu i zamiany, a także możliwością dalszego najmu. Mieszkania socjalne otrzymywało się na czas określony, nie można ich było wykupić ani zamienić, jak również podnająć komuś innemu.

Mieszkanie komunalne i kwaterunkowe przyznawane było najczęściej na czas nieokreślony. Komunalne można było wykupić, gdy zezwoliła na to gmina stosowną uchwałą, a kwaterunkowe tylko, jeśli zgodził się na to właściciel. Mieszkanie komunalne i kwaterunkowe można było zamieniać. Podnajmować także, ale też tylko w przypadku, gdy zgodę na to wyraziła gmina lub właściciel danego lokalu.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szykuje nowelizację, która ma znacznie zmienić, między innymi, zasady przyznawania lokali komunalnych. Jedną z ważniejszych zmian jest czasowość przyznawania lokalu. Wynajem nie będzie już bezterminowy, ale wyniesie od roku do maksymalnie pięciu lat. Po upływie tego okresu można będzie przedłużyć wynajem, ale będzie się to wiązało z ponownym rozpatrzeniem sytuacji materialnej (stanu majątkowego i dochodów) najemcy. Przepisy te wykluczą możliwość zajęcie mieszkania komunalnego przez osobę, która ma prawo do innego lokalu.

Przyznanie mieszkania komunalnego będzie powiązane ze stanem majątkowym rodziny, a nie tylko dochodami. Odpowiednie deklaracje trzeba będzie składać wraz z wnioskiem o przyznanie lokalu. Za fałszywe oświadczenia grozić będzie odpowiedzialność karna.

Gmina będzie miała także możliwość rozwiązania umowy najmu danego mieszkania komunalnego, w przypadku, gdy powierzchnia tego lokalu będzie nieproporcjonalnie duża, w stosunku do ilości zamieszkujących go ludzi.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych może nieźle zmienić zasady, jakie dotychczas obowiązywały w naszym kraju.

Dziedziczenie mieszkania komunalnego po babci lub dziadku drogą wstąpienia w stosunek najmu nie będzie już możliwe. Około jednej trzeciej takich lokali, nie trafiało z powrotem do potrzebujących, tylko było niejako automatycznie dziedziczonych. Wystarczył wniosek sporządzony przez osobę z najbliższej rodziny, która z najemcami mieszkała, a były to najczęściej fikcyjne meldunki wnuczków.

Nowelizacja jest już publicznie konsultowana i ma szanse wejść w życie około połowy 2017 roku.

Źródło: Money.pl, TVN24bis