Kolejne zmiany w ZUS w 2023 r. Tym razem chodzi o deklaracje

Firma Dołącz do dyskusji
Kolejne zmiany w ZUS w 2023 r. Tym razem chodzi o deklaracje

Przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, że pojawią się nowe wzory deklaracji ZUS w 2023 r. To oznacza dodatkowe informacje, które osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą uzupełnić w składanych formularzach.

Nowe wzory deklaracji ZUS w 2023 r.

Od czasu do czasu zmieniają się wzory formularzy niektórych deklaracji składanych w ZUS przez przedsiębiorców. Tak będzie również i w przyszłym roku – nowe wzory deklaracji ZUS w 2023 r. mają obowiązywać od maja. Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Co się zmieni? Przewidziane są zmiany w dwóch wzorach formularzy – imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) oraz deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA). Jak twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zmianie ulegnie głównie wykazywanie w dokumentach rozliczeniowych zmiennego zakresu danych dotyczących rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak to jednak wygląda w praktyce? Po pierwsze, zmienią się bloki w obu formularzach. Modyfikacje, które przewiduje projekt ministerstwa, dotyczą wykazywania danych do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania (oprócz karty podatkowej). Dla osób, które jako formę opodatkowania wybrały skalę podatkową, dodane zostanie jeszcze jedno pole – w sprawie kwoty należnego podatku za rok, za który dokonywane będzie rozliczenie roczne. Zarówno w deklaracji ZUS RCA jak i ZUS DRA zostanie też dodane pole dotyczące informacji o zmianie formy opodatkowania. Po zmianach objętość deklaracji ZUS DRA wzrośnie z 3 do 4 stron.

Jest jeszcze jedna zmiana w ZUS, która wejdzie w życie w przyszłym roku

Przedsiębiorcy powinni też pamiętać, że od przyszłego roku każda osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie musiała mieć konto w PUE ZUS. Płatnicy składek będą mieć obowiązek przekazania do ZUS swojego adresu elektronicznego. Jednocześnie jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się z nowego obowiązku, zrobi to za niego… Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który w takiej sytuacji założy przedsiębiorcy konto na platformie. Wprowadzenie obowiązku posiadania konta PUE ZUS ma na celu przyspieszenie korespondencji między przedsiębiorcą a Zakładem, a także – zmniejszenie jej kosztów.