Obowiązkowy 14-dniowy urlop wypoczynkowy. Czy rzeczywiście taki obowiązkowy?

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Obowiązkowy 14-dniowy urlop wypoczynkowy. Czy rzeczywiście taki obowiązkowy?

Zasadą jest, że pracownik może skorzystać z urlopu w wymiarze rocznym zgodnie z planem urlopowym obowiązującym w zakładzie pracy. Kodeks pracy wymusza jednak na pracownikach skorzystanie z jednego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Czy 14-dniowy urlop wypoczynkowy jest obowiązkowy?

Obowiązkowy 14-dniowy urlop wypoczynkowy w Kodeksie pracy

Temat dość aktualny. W końcu zaczęły się wakacje. Zatem co mówi Kodeks pracy o obowiązkowym 14-dniowym urlopie wypoczynkowym?

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca. Plan urlopu powinien być tak układany, żeby uwzględniał wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Pracownik może złożyć wniosek o udzielenie urlopu częściowego. W takim przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Czy rzeczywiście obowiązkowy?

No dobrze, ale jak wiadomo, nie każdy potrzebuje aż 14 dni urlopu, by odpocząć. Zdarza się też tak, że wręcz konieczność wzięcia tak długiego urlopu przeszkadza w zaplanowaniu mniejszych urlopów. Przykład z praktyki – student, który uczy się do sesji będzie potrzebować raczej kilku parodniowych urlopów niż jednego ciągłego. Wynika to z tego, że sesja jest rozciągnięta zazwyczaj na cały miesiąc. I co w takiej sytuacji pracownik może zrobić? Niestety niewiele.

Państwowa Inspekcja Pracy zajęła stanowisko w sprawie obowiązkowego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Jak twierdzi PIP

Zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy, na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Do dni tych zalicza się zarówno dni pracy pracownika jak i dni dla niego wolne od pracy bez względu na tytuł, z uwagi na który pracownik korzysta z tych dni wolnych od pracy. Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił po pracy. Podzielenie przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego na krótkie, kilkudniowe odcinki, nie zrealizowałoby w pełni tego założenia, a zatem obie strony stosunku pracy powinny dążyć do zapewnienia pracownikowi odpowiedniego okresu wypoczynku. W świetle powyższego pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w ten sposób, że jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Zatem wniosek jest taki, że PIP lepiej wie co dla nas jest lepsze, a co nie. Wniosek jest niestety taki, że pracodawca może wysłać pracownika na obowiązkowy długi urlop. Pracownik zobowiązany zaplanować swój urlop wypoczynkowy, by co najmniej jedna z jej części wynosiła 14 dni kalendarzowych.