Media publikują zdjęcia oskarżonych o pedofilię – czy to legalne?

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (304)
Media publikują zdjęcia oskarżonych o pedofilię – czy to legalne?

Funkcjonariuszom CBŚP z Poznania udał się nie lada wyczyn – po latach rozpracowywania międzynarodowej siatki pedofilów udało się zatrzymać kilkunastu mężczyzn z Polski, Norwegii i Irlandii. Chcąc dotrzeć do jak najwięcej ofiar przestępców, policjanci ujawnili wizerunki podejrzanych. A co z ochroną dóbr osobistych? 

Ochrona dóbr osobistych a prawo

Wizerunek jest dobrem osobistym każdego człowieka. Podlega ono ochronie prawnej, zarówno cywilnej (na mocy art. 23 i następnych kodeksu cywilnego), jak i karnej. Na Bezprawniku wielokrotnie poruszaliśmy tę tematykę, pisząc między innymi o potajemnym nagrywaniu współlokatorów i publikowaniu takich nagrań w internecie, czy o amatorach spożywania trunków nad Wisłą.

W przypadku osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa wizerunek, jak również dane osobowe, podlegają szczególnej ochronie. Zgodnie z artykułem 13 ust. 2 prawa prasowego:

Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.

Właśnie te zapisy powodują, że nawet osoby powszechnie znane, jeśli staną się obiektem szczególnego zainteresowania ze strony wymiaru sprawiedliwości, stają się Janem K. zamiast Janem Kowalskim, a twarz jest zamazywana lub zasłaniana czarnymi paskami. Takie rozwiązanie jest oczywiście konsekwencją wszystkim znanej zasady domniemania niewinności, wyrażonej wprost w kodeksie postępowania karnego, gdzie w art. 5 §1 zapisano: „Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem”.

Ochrona dóbr osobistych – nie zawsze i nie dla każdego

Są jednak sytuacje, w których interes społeczny przemawia za publikacją wizerunku podejrzanych. Przewiduje to dalsza część ustawy Prawo prasowe, gdzie wskazano, że

Właściwy prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes społeczny, na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe

I z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku publikacji wizerunków osób podejrzanych o czyny pedofilskie. Jak wynika z komunikatu przedstawionego przez CBŚP:

Celem prowadzonego postępowania jest ustalenie kolejnych pokrzywdzonych. Z uwagi na to sąd zezwolił na rozpowszechnianie wiadomości i wizerunków podejrzanych bez szkody dla prowadzonego postępowania w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, telewizji lokalnej, ogólnopolskiej oraz stronie internetowej KWP Poznań i CBŚP.

Wszystkich posiadających informacje na temat osób, których wizerunki publikujemy prosimy o kontakt z poznańskim zarządem CBŚP pod nr telefonu: 61 841-54-50 lub osobiście w siedzibie przy ul. Kochanowskiego 3 w Poznaniu.

Ochrona dóbr osobistych nie ma zatem charakteru absolutnego. Granice tej ochrony wyznaczają m.in. zasady współżycia społecznego (art. 5 kodeksu cywilnego) czy wspomniany wyżej interes społeczny.

Jeśli masz problemy związane z naruszeniem dóbr osobistych, a także we wszelkich innych sprawach, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.