Od lipca koniec deklaracji VAT

Firma Podatki dołącz do dyskusji (73) 31.01.2019
Od lipca koniec deklaracji VAT

Joanna Buchwałd-Musińska

To już pewne – koniec deklaracji VAT nastąpi do końca czerwca 2019r. Od lipca dokumentem pełniącym nadrzędną rolę będzie jednolity plik kontrolny (JPK).

Koniec deklaracji VAT

O likwidacji deklaracji VAT mówiło się od dawna. Jak dotąd kończyło się tylko na zapowiedziach polityków. Słowo się rzekło – nowelizacja ustawy o VAT zakłada bowiem koniec deklaracji VAT już od drugiej połowy bieżącego roku. Oznacza to, że wszelkie informacje związane z ewidencją VAT zawrze JPK. To z JPK fiskus dowie się o wszystkich transakcjach VAT zawieranych przez przedsiębiorców. Obowiązek przesyłania JPK ciąży na przedsiębiorcach co miesiąc.

Paradoksalnie, mimo, że wiele informacji zawartych w JPK oraz VAT-7 pokrywało się, przedsiębiorca musiał wysyłać oba pliki. Wysyłka deklaracji VAT była bowiem niezależna od wysyłki JPK. Ministerstwo finansów, świadome faktu, że informacje te w obszernym zakresie się dublowały, zamierzało scalić pliki pod wspólną nazwą JPK_VDEK.

Nowelizacja ustawy o VAT

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej zawiera przepisy, na mocy których koniec deklaracji VAT stanie się faktem. Opublikowany projekt rzeczywiście zawiera przepisy scalające VAT-7 oraz plik JPK_VAT w jeden dokument. Wbrew zapowiedziom, ujednolicony plik nie otrzyma nowej nazwy, ale będzie funkcjonował jako JPK_VAT. Od lipca JPK_VAT będzie zawierał wszystkie informacje stanowiące zawartość plików JPK_VAT oraz treść dotychczasowych deklaracji VAT-7.

Nowe przepisy od 1 lipca 2019

Nowy, scalony plik JPK_VAT będzie obowiązywał przedsiębiorców od 1 lipca 2019 r. Należy zwrócić uwagę, że za cały czerwiec 2019 r. przedsiębiorcy rozliczą się jeszcze na starych zasadach. Ostatnią deklarację VAT zobligowani będą wysłać w lipcu 2019.

Ze scaleniem plików Ministerstwo Finansów czekało aż półtora roku nie bez powodu. Jak wspomina Dyrektor departamentu podatków od towarów i usług, Wojciech Śliż:

„Jeśli chodzi o termin wprowadzenia zmiany, to przede wszystkim musimy mieć pewność, że obowiązkowe wysyłanie ewidencji w formie pliku JPK dobrze przyjęło się na rynku. Musimy mieć pewność, że wszyscy sobie z tym radzą, że jakość tych danych, które będą spływały w ramach JPK od 1 stycznia 2018 r. pozwoli na zrobienie tego drugiego kroku.”

Wszystko wskazuje na to, że koniec deklaracji VAT jest zatem kolejnym etapem uszczelnienia systemu podatkowego.