Jednolity Plik Kontrolny (JPK) od 1 stycznia 2018 dla wszystkich – co to oznacza?

Gorące tematy Firma Podatki Dołącz do dyskusji (558)
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) od 1 stycznia 2018 dla wszystkich – co to oznacza?

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) będzie obowiązkowy dla wszystkich firm już od 1 stycznia 2018 r. Co ta zmiana oznacza w praktyce dla przedsiębiorców?

Jednolity Plik Kontrolny to jedno z głównych narzędzi wdrożonych przez obecny rząd w celu walki z wyłudzeniami podatku od towarów i usług. Jedną z bolączek polskiej skarbówki było to, że nie była ona wcześniej odpowiednio przygotowana działania oszustów, polegających na wyłudzenia ogromnych kwot tytułem zwrotu podatku VAT. Papierowy obieg dokumentów (deklaracji podatkowych) powodował, że między wypłatą środków (nieraz wielomilionowych) a wykryciem nieprawidłowości mijały miesiące. Przestępcy, grający w kotka i myszkę z urzędnikami, wyłudzali w ten sposób ogromne kwoty.

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny (którego koncepcję przygotowywano już kilka lat temu) miał to zmienić. Dzięki temu, że urzędy skarbowe miałyby dostęp do elektronicznych dokumentów, przekazywanych co miesiąc przez przedsiębiorców, możliwe byłoby duże szybsze wykrywanie anomalii – np. wystawiania „pustych” faktur na ogromne kwoty.

JPK 2018 – co się zmieni?

Od samego początku było wiadomo, że obowiązek comiesięcznego przesyłania plików JPK na serwery Ministerstwa Finansów obejmie wszystkie firmy już 1 stycznia 2018 r.:

  • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  • od 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
  • od 1 stycznia 2018r. – mikroprzedsiębiorcy.

Dotyczy to jednak tylko plików JPK_VAT, obejmujących dane ewidencji sprzedaży i zakupy VAT. Jednolity Plik Kontrolny obejmuje również inne dane:

  1. księgi rachunkowe – JPK_KR
  2. wyciąg bankowy – JPK_WB
  3. magazyn – JPK_MAG
  4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  5. faktury VAT – JPK_FA
  6. podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  7. ewidencja przychodów – JPK_EWP

Pozostałe dane obecnie są przekazywane wyłącznie przez duże firmy, i to na żądanie organu – np. podczas kontroli skarbowej. Średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa będą takie dane, również na żądanie, obowiązani przekazywać od 1 lipca 2018 roku. Wszystkie wiodące programy księgowe ułatwiają generowanie takich plików, aby móc je następnie przekazać na rządowe serwery.

Jak wysłać plik JPK? Wystarczy darmowa aplikacja Ministerstwa Finansów

Co niezwykle istotne: plik JPK musi być podpisany. Można to zrobić w dwojaki sposób: za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Obie te opcje można wykorzystać przy wysyłaniu plików za pośrednictwem udostępnionej przez Ministerstwo Finansów aplikacji Klient JPK, dostępnej tutaj (na systemy Windows oraz Linux). Jeśli zatem nie dysponujemy podpisem elektronicznym, należy czym prędzej założyć Profil Zaufany (co jest możliwe również przez internet).

To ważne, bo niewysłanie plików JPK w ustawowym terminie skutkować może poważnymi konsekwencjami, włącznie z karą grzywny. Ponieważ obowiązek generowania i wysłania plików JPK obowiązuje od 1 stycznia, to pierwsze pliki JPK_VAT muszą być wysłane do 25 lutego (w praktyce – do 26 lutego, bo 25 to niedziela). Dotyczy to również tych VAT-owców, którzy rozliczają się kwartalnie.