Pracodawca ma prawo przerwać urlop pracownika. A ten musi stawić się w pracy – inaczej może czekać go nawet zwolnienie dyscyplinarne

Praca dołącz do dyskusji (228) 19.07.2021
Pracodawca ma prawo przerwać urlop pracownika. A ten musi stawić się w pracy – inaczej może czekać go nawet zwolnienie dyscyplinarne

Justyna Bieniek

Czy pracownik ma prawo odmówić przerwania urlopu? Czy pracodawca zgodnie z przepisami ma w ogóle możliwość ściągnięcia pracownika z wakacji w każdych okolicznościach? Jak na takie polecenie od pracodawcy powinien zareagować pracownik?

Odmowa przerwania urlopu

Urlop powinien być rzeczą świętą, w końcu każdy z pracowników ma prawo do wypoczynku. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, który na jego wniosek może być podzielony lub przyznany ciągiem. Z drugiej jednak strony przepisy Kodeksu pracy przewidują odstępstwa od tej zasady, które dotyczą sytuacji, w których pracodawca może taki wypoczynek przerwać. Niestety zgodnie z przepisami pracownik musi się tej dyspozycji poddać.

Pracodawca ma prawo do przerwania urlopu pracownika w ściśle określonej sytuacji. Może mieć to miejsce tylko jeżeli dojdzie do zdarzeń nieprzewidzianych, które zaistniały po przejściu pracownika na urlop. Musi więc być to wyjątkowa okoliczność, a obecność pracownika musi być niezbędna do realizacji problematycznych zadań. Jakie sytuacje mogą wypełnić te przesłanki? Wszystkie, które wiążą się ściśle z jego kompetencjami lub wykonywanymi przez niego projektami. Jeżeli pracownik posiada wiedzę albo umiejętności, których nie da się zastąpić umiejętnościami innych pracowników, pracodawca ma prawo uznać, że okoliczność jest wyjątkowa i odwołać urlop pracownika.

Tak wygląda teoria, w praktyce niestety nadużywana. Pracodawcy często nadużywają swoich uprawnień i bezprawnie próbują ściągnąć pracowników z urlopu. Warto pamiętać, że jeżeli taka okoliczność ma miejsce, pracodawca musi pokryć koszty powrotu. Warto również pamiętać, że pracownik przebywający na urlopie nie ma obowiązku odbierania służbowego telefonu, podobnie jak skrzynki mailowej. Aby skutecznie odwołać pracownikowi urlop, trzeba go o takim fakcie powiadomić, co w trakcie wakacji wcale nie jest proste.

Kary za odmowę przerwania urlopu

Jeśli jednak dojdzie do skutecznego powiadomienia pracownika o przerwaniu jego urlopu, pracownik nie ma innego wyjścia jak stawić się w firmie. Niestety, ale odmowa wiąże się z karami dyscyplinarnymi. Odmowa przerwania urlopu może zakończyć się: upomnieniem, naganą lub karą pieniężną. W skrajnych i na szczęście rzadkich sytuacjach nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.