Na co można bezpiecznie wydać pieniądze z pożyczki 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i czy trzeba dokumentować te wydatki?

Finanse Firma Podatki Prawo Dołącz do dyskusji (1730)
Na co można bezpiecznie wydać pieniądze z pożyczki 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i czy trzeba dokumentować te wydatki?

Teoretycznie fiskus ma nie sprawdzać, na co przedsiębiorcy wydali pieniądze z pożyczki 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. W praktyce jednak warto pamiętać o zapisach z umowy.

Na co można bezpiecznie wydać pieniądze z pożyczki 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców?

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali już pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców (lub tacy, którzy złożyli wniosek i wierzą, że pieniędzy z Funduszu starczy również dla nich) mogą się zastanawiać, na co można wydać pieniądze z pożyczki 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Fiskus teoretycznie nie wymaga w tym przypadku dokumentowania wydatków, a następnie przedstawiania zestawienia – np. przy umorzeniu pożyczki. Czy to oznacza jednak, że przedsiębiorca faktycznie może dowolnie rozdysponować środki?

Warto pamiętać o zapisach w umowie pożyczki, podpisywaną między starostą (reprezentowanym przez dyrektora PUP) a przedsiębiorcą. Po pierwsze,

Starosta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela Pożyczkobiorcy ze środków Funduszu Pracy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

A dalej:

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
1) Wykorzystania pożyczki zgodnie z celem określonym w § 1 ust. 1.

i:

4) Udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy.

Tym samym mimo że teoretycznie przy składaniu wniosku o umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców nie trzeba dołączać żadnych dokumentów, w praktyce jednak lepiej dokumentować wydatki (faktury, potwierdzenia przelewu itd.).

Pieniądze z pożyczki 5 tys. zł dla przedsiębiorców najlepiej wydać na koszty stałe – ponoszone już przed epidemią

Jeśli zatem przedsiębiorca zastanawia się, na co bezpiecznie wydać pieniądze z pożyczki 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców, to wniosek nasuwa się sam – najlepiej na koszty ponoszone jeszcze przed epidemią. Będą to zatem składki ZUS, ale i najem lokalu, raty leasingowe, koszty spłaty kredytu, utrzymania strony internetowej, abonamentu na telefon i inne usługi, z których korzystał przedsiębiorca (oczywiście w ramach prowadzenia firmy).

Pieniądze z pożyczki 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców można też bez obawy wydać na towar sprzedawany przez przedsiębiorcę czy podatek. Tym samym sporą część wydatków łatwo udokumentować i uargumentować. Co istotne, właściwie nie ma znaczenia, czy sytuacja przedsiębiorcy w trakcie epidemii pogorszyła się, czy też nie. Spadek obrotów itp. nie warunkowały możliwości uzyskania pożyczki.

Czy można przeznaczyć otrzymane środki na zakup sprzętu firmowego?

Wiele osób zastanawia się też, czy środki z pożyczki można przeznaczyć np. na zakup sprzętu firmowego. Tutaj zdania są podzielone. Z jednej strony jeśli sprzęt faktycznie wymaga wymiany na nowszy (bo w innym wypadku przedsiębiorca nie będzie mógł wykonywać swojej pracy i i tak byłby zmuszony do zakupu tego sprzętu), to jak najbardziej. Z drugiej – należy pamiętać, że pożyczka nie jest formą wsparcia dla rozwoju biznesu. Tym samym można bezpiecznie wydawać pieniądze z pożyczki przede wszystkim na zakupy firmowe, które i tak byłyby niezbędne. Dotyczy to np. też wszelkiej formy promocji czy kosztów związanych z przeniesieniem biznesu do sieci (jeśli wcześniej firma działała niemal wyłącznie „offline”).

Warto jedynie pamiętać, że pieniędzy z pożyczki nie warto wydawać na cele niezwiązane w żaden sposób z działalnością przedsiębiorstwa. Teoretycznie niemożliwe jest, by fiskus faktycznie był w stanie skontrolować wydatki wszystkich, którzy pożyczkę uzyskali. W praktyce jednak kontrola wcale nie jest niemożliwa.