Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę 5 tys. zł, muszą złożyć dodatkowy wniosek, jeśli nie chcą jej zwracać

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (910)
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę 5 tys. zł, muszą złożyć dodatkowy wniosek, jeśli nie chcą jej zwracać

Część przedsiębiorców otrzymała już pożyczkę dla mikrofirm w wysokości 5 tys. zł, inni dopiero oczekują na rozpatrzenie wniosku. Wszyscy, którym pomoc zostanie ostatecznie przyznana, muszą pamiętać, że konieczne jest złożenie jeszcze jednego wniosku – tym razem o umorzenie pożyczki. 

Początkowo z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców nie mogli skorzystać samozatrudnieni, a same warunki otrzymania bezzwrotnej pomocy nie były aż tak atrakcyjne – przedsiębiorca musiał utrzymać zatrudnienie. Ostatecznie jednak rządzący postanowili zmienić przepisy tak, by pożyczkę 5 tys. zł otrzymali też samozatrudnieni. Ponadto aby pożyczka została umorzona, przedsiębiorca musi jedynie prowadzić działalność gospodarczą przez 3 kolejne miesiące od dnia otrzymania pożyczki.

To sprawiło, że wielu przedsiębiorców zawnioskowało o 5000 zł pożyczki w ramach tarczy. To z kolei oznacza, że pieniędzy może nie starczyć dla wszystkich – bo pochodzą one z Funduszu Pracy. Tym samym przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do otrzymania pożyczki, a nie złożyli jeszcze wniosku, muszą się pospieszyć.

Jeśli jednak przedsiębiorca otrzyma pożyczkę, powinien pamiętać, by w odpowiednim momencie złożyć wniosek o jej umorzenie – pożyczka nie będzie umorzona samoistnie. Wzór można znaleźć na końcu umowy pożyczki.

Wniosek o umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców: co trzeba będzie wypełnić?

W części A wniosku należy wskazać ten sam PUP, do którego wcześniej przedsiębiorca składał wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Następnie w części B uzupełnia podstawowe dane dotyczące firmy (nazwa, NIP, REGON itd.).

W części C przedsiębiorca będzie musiał podać kwotę pożyczki, którą otrzymał, numer wniosku/umowy, a także datę udzielenia pożyczki. Co istotne, za datę udzielenia pożyczki należy przyjmować dzień wypłaty pożyczki – umowa obowiązuje właśnie od tego dnia. Na końcu przedsiębiorca musi również zaznaczyć, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek nie jest zatem skomplikowany – przedsiębiorca nie musi podawać właściwie żadnych dodatkowych informacji w stosunku do tych, których udzielił wnioskując o pożyczkę.

Przedsiębiorca musi złożyć wniosek o umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ciągu 14 dni od spełnienia warunku uprawiającego do umorzenia. Czyli – w ciągu 14 dni od dnia, w którym minęły 3 miesiące prowadzenia działalności od dnia przyznania pożyczki. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, by pilnować tej daty – w innym wypadku szansa na umorzenie przepadnie.

Wniosek o umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców trzeba będzie złożyć do tego samego urzędu pracy co wcześniej. Przedsiębiorca powinien też pamiętać, że składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.