Czas pracy, wynagrodzenie i zatrudnienie cudzoziemców pod szczególną kontrolą? Nieuczciwi pracodawcy powinni się mieć na baczności

Praca dołącz do dyskusji (42) 18.12.2018
Czas pracy, wynagrodzenie i zatrudnienie cudzoziemców pod szczególną kontrolą? Nieuczciwi pracodawcy powinni się mieć na baczności

Edyta Wara-Wąsowska

Państwowa Inspekcja Pracy bierze się za kontrolę. Inspekcja chce skupić się w 2019 r. na osiągnięciu trwałej poprawy stanu przestrzegania prawa wobec osób świadczących pracę. Przedmiotem kontroli  PIP będzie przede wszystkim bezpieczeństwo w pracy, czas pracy oraz zatrudnianie cudzoziemców.

Państwowa Inspekcja Pracy: plany na 2019 r.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zaprezentował program działania PIP na rok 2019 r. Priorytetem działań Państwowej Inspekcji Pracy będą działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne. Celem instytucji będzie przede wszystkim poprawa stanu przestrzegania prawa pracy. Czyli – zero zaskoczenia. Kontrola obejmie przede wszystkim budownictwo, przemysł spożywczy i leśnictwo. Bardziej interesujące jest jednak to, na co Państwowa Inspekcja Pracy będzie zwracać szczególną uwagę.

Priorytetem będzie kontrola przestrzegania przez pracodawców regulacji dotyczących przepisów BHP, czasu pracy i zatrudniania cudzoziemców.  Na przykład jeśli chodzi o BHP, to szczególnie kontrolowane będą zakłady pracy, w których skala zagrożeń została określona jako wysoka, z kolei w zakładach w których zdarzały się już wypadki podczas pracy, wdrożone zostaną dodatkowe elementy zarządzania bezpieczeństwem.

Czas pracy i wynagrodzenie: nieuczciwi pracodawcy mogą zacząć się obawiać kontroli PIP

Skargi na łamanie przez pracodawców czasu pracy są stosunkowo częste. Być może jest to jeden z czynników, który sprawił, że Państwowa Inspekcja Pracy postanowiła w 2019 r. wziąć czas pracy pod lupę. Co więcej, inspektorzy skontrolują także, czy wypłata wynagrodzenia odbywa się w sposób prawidłowy. Niektórych może ucieszyć też fakt, że Państwowa Inspekcja Pracy  weźmie się za kontrolę umów cywilnoprawnych i będzie sprawdzać, kiedy np. dana umowa zlecenie ma znamiona umowy o pracę i tym samym jest niezgodna z prawem. PIP w 2019 r. będzie dokonywać także kontroli związanych z nowymi przepisami, czyli ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela i ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa o PPK rozszerza zresztą uprawnienia PIP. Co ważne, szczególnej kontroli zostaną poddani pracodawcy zatrudniający obcokrajowców, zwłaszcza ci, którzy zatrudniają pracowników sezonowych, a także cudzoziemców z Nepalu, Indii, Bangladeszu i Ukrainy.

Państwowa Inspekcja Pracy planuje też działania edukacyjne; instytucja będzie wspierać programy prewencyjne, kampanie, współpracę z mediami czy szkolenia.