Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy będzie obowiązkiem pracodawcy. Ma to zapobiec wręczaniu gotówki do ręki i obchodzeniu przepisów

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji (376)
Wypłata wynagrodzenia  na rachunek bankowy będzie obowiązkiem pracodawcy. Ma to zapobiec wręczaniu gotówki do ręki i obchodzeniu przepisów

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy – to od stycznia nowy obowiązek pracodawcy. Do tej pory pensja mogła być przekazywana „do ręki”. Zmiany w kodeksie pracy, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., mają zminimalizować proceder przekazywania wynagrodzenia przy jednoczesnym obchodzeniu prawa, a przy okazji – uporządkować coś, co i tak jest oczywiste.

Wypłata wynagrodzenia a Kodeks pracy

Jak obecnie jest uregulowana kwestia wypłaty wynagrodzenia? Wystarczy, że zerkniemy na art. 86 Kodeksu pracy:

Art. 86. § 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

To oznacza, że w tym momencie przelewanie na rachunek bankowy wynagrodzenia za wykonaną pracę wcale nie jest obowiązkowe, chociaż dla większości z nas jest to wręcz oczywiste. Okazuje się jednak, że nowe brzmienie paragrafu 3 wprowadza zmianę w obowiązujących przepisach – wynagrodzenie domyślnie będzie wypłacane na konto bankowe pracownika. Chyba, ze ten złoży odpowiedni wniosek. Potwierdza to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację posła Sitarskiego. Zawarta w niej była prośba o wytłumaczenie kwestii sposobu wypłaty wynagrodzenia dla pracownika.

Tak prezentuje się paragraf, który zastąpi istniejący i wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.:

§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Nowe przepisy to uporządkowanie oczywistych spraw i minimalizacja ryzyka oszustw ze strony pracodawców

Po pierwsze, nowe brzmienie przepisu będzie znacznie lepiej oddawało rzeczywistość. Po drugie – zapobiegnie próbie obchodzenia prawa przez niektórych pracodawców. Pracownik, który do tej pory otrzymywał pieniądze „do ręki” i został oszukany (otrzymał mniejszą wypłatę niż wynikało to z umowy, a jednocześnie pracodawca nie miał podstawy do potrącenia części wynagrodzenia – powodem mogłaby być nagana w pracy lub – w mniemaniu niektórych, co jest oczywiście błędem – zbyt duża wypłata) nie miał do tej pory za bardzo jak tego udowodnić (podpis potwierdzający odbiór pieniędzy mógł być wymuszony przez pracodawcę poprzez zastraszenie). Przelew na rachunek płatniczy wskazany przez pracownika to tym samym rodzaj zabezpieczenia (wyciąg z konta może być potwierdzeniem otrzymania zbyt małej kwoty lub nie otrzymania wynagrodzenia w ogóle).

Przepisy obejmą wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.