Czy artykuł prasowy może być wykorzystany do sporządzenia innego artykułu prasowego?

Technologie Dołącz do dyskusji
Czy artykuł prasowy może być wykorzystany do sporządzenia innego artykułu prasowego?

Artykuł prasowy zazwyczaj stanowi utwór, a ten podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednakże czy to powoduje, że w żaden sposób cudzy artykuł prasowy nie może być wykorzystany przy sporządzaniu własnego utworu?

Przede wszystkim należy wskazać, że ochronie podlega sposób wyrażenia treści, nie zaś sama treść utworu (artykułu prasowego). Podobnie jak nie podlega ochronie idea lub pomysł (a konkretny wynalazek, który w związku z daną ideą/pomysłem powstał), tak samo ochronie prawnej nie podlega informacja, a co więcej korzystanie z informacji zawartej w cudzym utworze nie wymaga nawet podania źródła informacji. W konsekwencji jak najbardziej możemy korzystać z informacji zawartych w cudzych utworach i na ich podstawie sporządzać własne.

Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby do oczywiście błędnego przyjęcia, że zgodnie z zasadą ,,kto pierwszy ten lepszy” pierwsza z osób dokonujących publikacji danej informacji miałaby następnie na nią ,,monopol” – na szczęście nasz ustawodawca nie wprowadził takiego rozwiązania.

Podobną uwagę należy poczynić do prostych informacji prasowych (zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) tj. artykułów, które nie wykazują żadnej oryginalności i jedynie informując o pewnych zdarzeniach.

Artykuł prasowy może więc zostać wykorzystany do sporządzenia innego artykułu prasowego jeśli wykorzystywany jest w odpowiednim zakresie lub też ten artykuł nie wykazuje żadnej oryginalności, stanowi jedynie prostą informację o danych zdarzeniach.

W przypadku natomiast, gdy dany artykuł prasowy wykorzystywany jest w większym stopniu powstaje pytanie czy utwór jest utworem zależnym czy też utworem inspirowanym. Rozróżnienia przedmiotowej kwestii dokonał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lipca 2014 r. wskazując, że ,,zaczerpnięcie tylko samego wątku cudzego utworu nie wymaga zgody autora dzieła inspirującego, ponieważ istotą utworu inspirowanego jest właśnie jego powstanie w wyniku pobudki twórczej dostarczonej przez utwór inspirujący. Elementy utworu inspirującego w nowo powstałym utworze inspirowanym są i mogą być rozpoznawalne, ale nie dominujące (…)”.

W podsumowaniu więc z cudzych artykułów prasowych można korzystać jeśli nasz własny utwór posiada własne cechy twórcze, a z cudzych artykułów czerpie tylko informacje dotyczące określonego zdarzenia, jak również w przypadku, gdy nasz utwór jest jedynie inspirowany cudzym utworem.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół adwokatów, radców prawnych oraz specjalistów w wąsko zakrojonych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Jednocześnie, dla Twojego bezpieczeństwa, poczucia komfortu i zwiększenia wiarygodności oferowanych usług, jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 miliona złotych. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock.com