Niby prawie połowa małych firm jest zadowolona ze swojej sytuacji, ale jednak nie podobają im się wysokie podatki i nieterminowe płatności

Firma dołącz do dyskusji (4) 01.04.2019
Niby prawie połowa małych firm jest zadowolona ze swojej sytuacji, ale jednak nie podobają im się wysokie podatki i nieterminowe płatności

partner-logo

Justyna Bieniek

Wysokie obciążenia to jedna z głównych barier wymienianych przez przedsiębiorców jako czynnik niesprzyjający rozwojowi. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Mikrofirmy pod lupą”. Jednocześnie 47 proc. mikroprzedsiębiorstw ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą. Dotychczasowe bolączki polskiego małego biznesu pozostają jednak wciąż aktualne.

Problemy mikroprzedsiębiorstw

80 proc. przedsiębiorców nie miało w ubiegłym roku problemu z regulacją swoich zobowiązań. Wszyscy zwracają jednak uwagę, że obciążenia podatkowe są dla nich dotkliwe i są to realne problemy mikroprzedsiębiorstw. Dotyczy to w szczególności tych najmniejszych firm. Przedsiębiorcy wymieniają ten czynnik, jako jeden z blokujących ich rozwój.

Do innych sygnalizowanych przez firmy problemów należy również brak pracowników oraz koszty pracy, a także nieterminowe płatności określane jako zatory płatnicze, które są problemem aż 54 proc. firm. Problemem jest też brak wsparcia innowacyjności ze strony państwa.

Nowe rozwiązania dla biznesu

Na te bolączki najmniejszych firm stara się reagować Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które zdaniem Marka Niedużaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie, nieustanie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, mającymi przynieść pewne ułatwienia. W wywiadzie udzielonym dla newseria.pl podaje szereg ułatwień, które już zostały wcielone w życie. Zalicza do nich Pakiet Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który zakłada m.in. możliwości uznania za koszt podatkowy wynagrodzenia zatrudnianego współmałżonka. Pozytywnym rozwiązaniem jest również Konstytucja Biznesu, która wprowadziła z kolei m.in. zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców oraz instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ustawa antyzatorowa batem na nieterminowe płatności

Kolejnym wymienianym ułatwieniem jest także projektowana ustawa antyzatorowa. Ma ona zapobiec zatorom płatniczym poprzez szereg rozwiązań prawnych. W tym – poprzez nowe narzędzia dla wierzycieli przeciwko niepłacącym dłużnikom. Zakłada również wprowadzenie ulgi podatkowej na złe długi oraz nowych kompetencji dla prezesa UOKiK, które umożliwią mu prowadzenie postępowań wobec największych firm i wymierzanie im kar za generowanie zatorów płatniczych. Karaniem nierzetelnych podmiotów ma zająć się również skarbówka, wspomagając tym samym UOKiK. Ustawa do sejmu ma trafić dopiero wiosną.