Jak fiskus sprawdza dochód z prostytucji – o unikaniu podatku na podstawie spraw sądowych

Gorące tematy Podatki Dołącz do dyskusji (5)
Jak fiskus sprawdza dochód z prostytucji – o unikaniu podatku na podstawie spraw sądowych

Niniejszy artykuł powstał w nawiązaniu do pytań zadawanych w komentarzach do wpisu Państwo nadal nie opodatkuje nierządu, ale utrudni życie ukrywającym dochód, czyli jak skontrolować czy uzyskany dochód rzeczywiście pochodzi z nierządu? 

Wydaje się, że nie ma nic prostszego niż wskazać, że dany dochód pochodzi z nierządu, a jak wygląda to w praktyce?

W praktyce dopuszczalne są wszelkie dowody w celu wykazania, że dany dochód pochodzi z nierządu oraz w jakiej wysokości był uzyskiwany. Orzecznictwo sądowe jest w tym zakresie zróżnicowane.

W jednym z orzeczeń Sąd przyjął, że osoba wskazująca na pochodzenie jej majątku z nierządu jako wykonująca stale zawód nauczyciela oraz mając na uwadze przebieg jej dotychczasowego życia, nie mogła trudnić się nierządem. W konsekwencji nie dał wiary zeznaniom podatnika, który owe wyjaśnienie przedstawiał.

W innej sprawie Sąd również nie dał wiary wyjaśnieniom podatniczki, która wskazał, że świadczyła usługi wysoce luksusowe, a więc klientów było niewielu, lecz stawki wysokie, przy tym na żądanie organu nie zgodziła się wyjawić nazwisk swych klientów wskazując na konieczność zachowania ich anonimowości.

WSA w Opolu zajął natomiast stanowisko, że postawienie przez organy podatkowe kwestii dowodowej co do wysokości korzyści uzyskiwanych z nierządu, poprzez konieczność wskazania konkretnych świadków, którzy potwierdziliby, iż korzystali z usług skarżącej, czy też wskazania konkretnego miejsca i czasu kiedy miałoby dojść do uzyskania korzyści z nierządu, w realiach zarówno samego charakteru prostytucji, jak i upływu czasu, jest co najmniej trudne do wykonania, jak i może okazać się niemożliwe.

Dlatego też w tak specyficznej sytuacji, organy podatkowe dokonując weryfikacji twierdzeń skarżącej o uzyskiwaniu dochodów z nierządu, powinny, stosując się do zasady swobodnej oceny dowodów, dokonać wnikliwej oceny pozostałych zebranych już dowodów, które pośrednio mogłyby wskazywać na wysokość korzyści czerpanych z uprawiania nierządu.

Postępowanie dowodowe w tego rodzaju dotyczy w szczególności wykazania, że usługi te faktycznie były świadczone tj. czy i gdzie był wynajmowany lokal, czy jeśli schadzki były w hotelu to w jakim, czy są jakieś dowody na powyższe, jak również istotnym dowodem są zeznania świadków.

Czytaj też: Amnesty International chce legalnej prostytucji

W szczególności za w pełni uzasadnione należy uznać stanowisko Sądu w odniesieniu do spraw jednej z podatniczek, że zeznania świadków o korzystania z usług seksualnych, gdy świadkowie Ci są członkami rodziny i znajomymi podatniczki, nie mogą być uznane za wiarygodny dowód faktycznego trudnienia się nierządem. Należy wskazać, że każdą sprawę należy rozpatrywać ad casum.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock