Nawet jeśli przedsiębiorca nie zarobi, zapłaci składkę zdrowotną. A później zapłaci ją drugi raz

Firma dołącz do dyskusji (20) 25.01.2022
Nawet jeśli przedsiębiorca nie zarobi, zapłaci składkę zdrowotną. A później zapłaci ją drugi raz

Edyta Wara-Wąsowska

O ile ryczałtowcy wiedzą już, jaką składkę zdrowotną zapłacą w 2022 r., o tyle w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową lub liniowców wysokość składki będzie się zmieniać co miesiąc – razem z uzyskanym dochodem. Jeszcze gorsze jest to, że niektórzy przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną dwa razy.

Przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną dwa razy – wystarczy, że np. dłużej rozliczają projekt

Prawo.pl zwraca uwagę na istotny problem dla wielu przedsiębiorców. Ze względu na konstrukcję nowych przepisów, niektórzy przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną de facto dwa razy.

Jak to możliwe? Wystarczy np., że przedsiębiorca wykonuje jednocześnie wolny zawód, co w wielu wypadkach sprowadza się do tego, że za określony projekt – nierzadko realizowany przez kilka tygodni lub miesięcy – rozlicza się dopiero po jego ukończeniu. Wystarczy na przykład, że projektant, grafik czy prawnik uzyska pierwszy dochód dopiero w marcu. Składkę zdrowotną za luty – mimo tego, że nie osiągnął żadnego dochodu – i tak zapłaci. Zgodnie z przepisami za miesiące, w których przedsiębiorca na skali podatkowej czy podatku liniowym nie uzyska żadnego przychodu, musi zapłacić składkę zdrowotną w minimalnej wysokości 270,90 zł. Później natomiast, gdy już rozliczy projekt (nad którym pracował np. dwa miesiące) zapłaci składkę w wysokości 9 lub 4,9 proc. od dochodu. De facto zapłaci zatem składkę za luty dwa razy – raz w minimalnej wysokości, raz już po uzyskaniu dochodu. Tymczasem gdyby część projektu rozliczył w lutym, a część w marcu, zapłaciłby jedynie składkę od dochodu – bez konieczności płacenia w międzyczasie składki minimalnej.

Rząd przewidział możliwość zwrotu, ale to dla przedsiębiorców problematyczne

Co ciekawe, „dodatkowa” składka zdrowotna za miesiące bez przychodu podlega zwrotowi. Tyle, że przedsiębiorca nie będzie mieć zbyt wiele czasu na jej odzyskanie. Dodatkowo – aż do czasu rozliczenia PIT – będzie de facto kredytować państwo. Kolejnym problemem są w tym przypadku zamrożone środki. Wystarczy też, że przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek w terminie, by zwrotu nadpłaty w ogóle nie otrzymać.

Dodatkowe obowiązki dla firm

Nie można też zapominać, że w tym roku przedsiębiorcom przybyły dodatkowe obowiązki związane ze składką zdrowotną. Muszą co miesiąc składać dokumenty rozliczeniowe do ZUS – tak, by Zakład mógł sprawdzić, czy płacą składkę zdrowotną w prawidłowej wysokości.

Jedynym ułatwieniem do tej pory jest opublikowanie kalkulatora ZUS do obliczania składki zdrowotnej – w obliczu wszystkich problemów i wątpliwości wydaje się to jednak marną pociechą.