Składki OC wzrosną, jeśli Sąd Najwyższy poprze ubezpieczonych

Moto dołącz do dyskusji (35) 28.05.2019
Składki OC wzrosną, jeśli Sąd Najwyższy poprze ubezpieczonych

Joanna Buchwałd-Musińska

Do Sądu Najwyższego trafił wniosek, wskutek którego może zapaść decyzja o ponownym podwyższeniu składek za ubezpieczenie OC. Na to czy składki OC wzrosną, wpłynie prawdopodobnie kwestia odszkodowań dla rodzin poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Rozbieżności w orzecznictwie

Urząd Rzecznika Finansowego reprezentuje interesy zarówno osób ubezpieczonych, jak i ubezpieczycieli. Niedawno Rzecznik Finansowy złożył do Sądu Najwyższego wniosek z zapytaniem czy ubezpieczyciel powinien wypłacać odszkodowanie z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym, np. w wypadku komunikacyjnym. Kwestię tę rozstrzygnie uchwała Sądu Najwyższego, bowiem dotąd w orzecznictwie występowały rozbieżności. Jeżeli Sąd Najwyższy przyzna rację ubezpieczonym, składki OC wzrosną.

Opieka wymaga rekompensaty

Rzecznik Finansowy uważa, że nieodpłatna opieka nad poszkodowanym (np. w wypadku komunikacyjnym), którą świadczy nieodpłatnie członek rodziny bądź inna osoba, powinna być zrekompensowana. Odszkodowanie powinno stanowić ekwiwalent wartości pracy wykonywanej przez opiekuna. Jak twierdzi Rzecznik Finansowy, Aleksandra Wiktorow:

„Taki pogląd przez lata nie budził wątpliwości. Niestety w ostatnim czasie poszkodowani zaczęli skarżyć się do nas, że zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłat z tego tytułu. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w sporach sądowych, rozstrzyganych niestety w różnorodny i rozbieżny sposób. Stąd, dbając o ujednolicenie linii orzeczniczej, zdecydowałam o złożeniu wniosku o uchwałę do Sądu Najwyższego.”

Zaniżanie stawek godzinowych

Nierzadko opieka nad bliską osobą wymaga rezygnacji z pracy, a zatem zaburzenie ciągłości finansowej i zawodowej. Mimo tego ZUS nie zawsze rozstrzyga na korzyść opiekunów. Czasem przyznaje odszkodowanie wysokości znacznie niższej niż wynikało by to ze stawek rynkowych. Prezes Ubea, Paweł Kuczyński podkreśla:

„Dobrym przykładem jest sytuacja, w której zakład ubezpieczeń wycenił pracę członka rodziny dwa razy niżej od stawki godzinowej pobieranej w danej okolicy przez komercyjnych opiekunów. Takie zaniżone wyceny czasem są korygowane przez sądy powszechne. Nie można wykluczyć, że w ramach swojej uchwały Sąd Najwyższy poda również pewne wskazówki odnośnie tego, jak należy wyceniać pracę osób bliskich, które po wypadku drogowym pełnią rolę opiekunów.”

Roszczenia poszkodowanych są uzasadnione

Radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego, Aleksander Daszewski, zwraca uwagę, że roszczenia klientów rzadko są wygórowane. W jednej ze spraw poszkodowany żądał pokrycia kosztów opieki zgodnie ze stawką 8 zł za godzinę. Ubezpieczyciel przyznał ekwiwalent, ale na poziomie stawki godzinowej 5 zł. Sąd ustalił, że w okolicach miejsca zamieszkania poszkodowanego stawka wynosi około 10 zł za godzinę.

Czy składki OC wzrosną?

Czy składki OC wzrosną? Prawdopodobnie tak (por.: odszkodowania z OC firmy odszkodowawcze). Wszystko bowiem wskazuje na to, że Sąd Najwyższy przychyli się do wniosku Rzecznika Finansowego. Niesie to ryzyko pojawienia się roszczeń starszych. Tym samym ubezpieczyciele będą zmuszeni ponieść koszty związane z odszkodowaniami, a w konsekwencji składki OC wzrosną (zob.: cena OC w 2019).