Polacy nadal niechętnie spisują testamenty. Mogą na tym wiele stracić

Prawo Dołącz do dyskusji
Polacy nadal niechętnie spisują testamenty. Mogą na tym wiele stracić

Według badań przeprowadzonych przez Research Collective na zlecenie Fundacji Otwarte Forum we współpracy z Kancelarią Prawno-Podatkową GWW kultura sporządzania testamentów w Polsce nadal jest dość niska. Jedynie 9 proc. osób powyżej 45 roku życia spisuje testament. Aż ponad 40 proc. Polaków nigdy nawet nie rozważało takiej opcji.

Niemal co czwarty respondent uważa, że nie posiada wartościowych dóbr do przekazania po swojej śmierci. Wiele osób odkłada decyzję o sporządzeniu testamentu na później – ponad 20 proc. twierdzi, że jeszcze ma na to czas.

Spisywanie testamentu nie leży w duszy Polaka

W Polsce testament to wciąż w wielu domach temat tabu. Zupełnie niesłusznie. Każdy dorosły człowiek powinien brać odpowiedzialność za siebie i swoich bliskich, a testament może mu w tym pomóc. Ten dokument to zapis ostatniej woli testatora, umożliwiający mu pośmiertne rozrządzenie swoim majątkiem.

Dr Dawid Rejmer, radca prawny w Kancelarii Finansowej LEX, w rozmowie z Newserią Biznes zwrócił uwagę na psychologiczne aspekty braku sporządzania testamentu przez Polaków. Wśród głównych powodów wymienił przekonanie typu: mam jeszcze czas, by się tym zająć, oraz obawę, że sporządzenie dokumentu jest swoistym przesądem świadczącym o zbliżającej się śmierci. Ponadto wielu ludzi wierzy, że ich rodzina jest zgodna i nie potrzebuje pośmiertnych regulacji majątkowych, lub po prostu uznaje, że nie ma dóbr, którymi warto byłoby kogoś obdzielić.

Testament sporządzony w momencie, gdy testator był w pełni świadomy swoich czynów, trudno podważyć. Tym bardziej trudno zakwestionować akt ostatniej woli, gdy spisano go u notariusza. Z tej opcji skorzystało 70 proc. osób.

Testament zabezpieczy interesy spadkobierców

Testament jest jedynym dokumentem, w którym możemy zadecydować, co z naszym majątkiem stanie się po naszej śmierci, dlatego ma tak duże znaczenie jako narzędzie zabezpieczające interesy spadkobierców. Jest szczególnie ważny dla osób żyjących w nieformalnych związkach lub bezdzietnych. Testament można sporządzić z myślą o zabezpieczeniu osoby wymagającej opieki, na przykład osoby starszej lub przewlekle chorej.

Co ważne, testator może w każdej chwili odwołać bądź zmienić testament. W kolejnym testamencie nie musi przestrzegać pierwotnej formy dokumentu. Może ponownie podzielić majątek według aktualnych preferencji. W przypadku braku testamentu dziedziczenie odbędzie się zgodnie z ustawą. Warto więc za życia zabezpieczyć swoją rodzinę tak, aby po śmierci nasz majątek trafił w odpowiednie ręce.