Tag:

niegodność dziedziczenia

Nie zawsze otrzymasz spadek, nawet jeśli ci przysługuje na mocy ustawy lub testamentu
Joanna Majkowska Prawo 230 interakcji
Osoba, która nie jest spadkobiercą, ale otrzymała majątek w formie zapisu windykacyjnego, też może zostać uznana za niegodną dziedziczenia
Joanna Majkowska Codzienne 33 interakcje
Osoby niezadowolone z treści testamentu czasem próbują go zniszczyć czy ukryć. Może to oznaczać dla nich konsekwencje cywilne i karne
Joanna Majkowska Prawo 39 interakcji
Podrobienie testamentu grozi nie tylko utratą możliwości dziedziczenia. Sprawcę może czekać nawet więzienie
Paweł Mering Prawo 419 interakcji
Nie wszystkie decyzje spadkodawcy budzą zadowolenie, ale ci, którzy spróbują na nie wpłynąć, mogą zostać odsunięci od spadku
Joanna Majkowska Codzienne 187 interakcji
Nie każdy wpływ osób trzecich na treść testamentu będzie prowadzić do jego nieważności
Joanna Majkowska Codzienne 11 interakcji
Zniszczenie czy ukrycie testamentu wcale nie musi oznaczać dziedziczenia z ustawy, za to może prowadzić do niegodności dziedziczenia
Joanna Majkowska Codzienne 208 interakcji
Sąd może odsunąć od spadku osobę, która dopuściła się przestępstwa względem spadkodawcy
Joanna Majkowska Codzienne 48 interakcji
Po śmierci osoby bezdzietnej spadek może trafić do jej rodziców lub rodzeństwa – nawet, jeżeli nie utrzymywała z nimi kontaktu od dawna
Edyta Wara-Wąsowska Prawo 90 interakcji
Wydziedziczenie czy niegodność dziedziczenia wcale nie muszą pozbawiać prawa do spadku
Joanna Majkowska Prawo 5 interakcji