[WZÓR] Umowa najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego

Codzienne Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (66)
[WZÓR] Umowa najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego do pobrania za darmo. 

W związku z dużym zainteresowaniem naszym wzorem odstąpienia od umowy zawartej na odległość zamierzamy w najbliższym czasie kontynuować politykę publikowania za darmo prostych wzorów najbardziej popularnych umów (jesteśmy otwarci na sugestie poszukiwanych rozwiązań w komentarzach). Dziś nasz prawnik przygotował dla Państwa…

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego

Zanim podpiszemy umowę najmu lokalu, warto przy okazji przeczytać nasze publikacje na temat instytucji najmu okazjonalnego – szczególnie jeśli w danym stosunku prawnym występujemy w roli wynajmującego. Standardowa umowa najmu niestety nie chroni wynajmującego w dostatecznym stopniu nie zabezpieczając go przed sytuacjami, w których na przykład lokatorzy nie kwapią się do wyprowadzki pomimo zaprzestania opłacania czynszu.

Umowa najmu okazjonalnego niesie jednak za sobą szereg obostrzeń natury organizacyjnej, w rezultacie wynajmujący często decydują się udostępnić najemcy lokal w oparciu o zdecydowanie bardziej powszechną w obrocie, tradycyjną umowę. Wynika to przeważnie z obdarzenia najemcy kredytem zaufania. Nasze doświadczenie zawodowe wskazuje zresztą na to, że nadal jest to najpopularniejszy rodzaj umów najmu stosowanych w powszechnym obrocie na rynku nieruchomości.

Umowa najmu jest jedną z najpowszechniejszych umów przewidzianych przez polski kodeks cywilny. Stronami umowy są wynajmujący i najemca. Wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy w używanie nieruchomości lub ruchomości na czas określony lub nieokreślony. Wiąże się to z kolei z obowiązkiem zapłaty czynszu przez najemcę lub innych indywidualnie ustalonych świadczeń.

Poniżej zamieszczamy do pobrania za darmo uniwersalny wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego wraz z propozycją stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego. Oczywiście zachęcamy do uzupełnienia danych we własnym zakresie w wyznaczonych miejscach, jak również nanoszenia swoich ustaleń w treści umowy.

pobierzwzor

Redakcja Bezprawnik.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze stosunku najmu zawartego przy użyciu zaproponowanego wzoru umowy. Jednocześnie jednak w przypadku woli stworzenia spersonalizowanej umowy, zawierającej bardziej szczegółowe postanowienia, dopasowanej do konkretnej sytuacji prawnej lub faktycznej, a także z zagwarantowanym wsparciem i cywilną odpowiedzialnością zawodową ze strony prawnika – zachęcamy do skorzystania z odpłatnych usług współpracującego z nami zespołu prawnego pod adresem kontakt@bezprawnik.pl