Nadchodzą duże zmiany w Kodeksie pracy. Zatrudnieni mają powody do świętowania

Praca Dołącz do dyskusji (74)
Nadchodzą duże zmiany w Kodeksie pracy. Zatrudnieni mają powody do świętowania

Wszystko wskazuje na to, że szykują się zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. – w związku z unijną dyrektywą work-life balance. Nic dziwnego – rządzący, na wdrożenie jej do polskiego porządku prawnego, nie mają już zbyt wiele czasu. 

Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r.

Cel unijnej dyrektywy work-life balance jest prosty – chodzi o ułatwienie kobietom szybszego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. Mają temu sprzyjać elastyczne formy świadczenia pracy oraz zachęcanie mężczyzn do korzystania z ich uprawnień rodzicielskich – na przykład w postaci urlopów.

Dyrektywa wprowadza kilka uprawnień związanych z ojcostwem – m.in. 10-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka (to rozwiązanie akurat już funkcjonuje w polskim porządku prawnym) czy 4 miesiące urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców, w tym 2 miesiące urlopu płatnego jedynie dla ojca dziecka. W Polsce obecnie cały urlop rodzicielski może być wykorzystany przez matkę dziecka. Oprócz kwestii urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego dyrektywa wymusi również na państwach członkowskich UE wdrożenie rozwiązań dotyczących np. elastycznego kształtowania czasu pracy pracowników czy urlopu opiekuńczego.

Z racji tego, że jest to dyrektywa, państwa członkowskie UE muszą ją wdrożyć – i mają na to czas do 2 sierpnia 2022 r. Jak informuje „DGP”, polski rząd również miał podjąć już pierwsze działania mające na celu wdrożenie dyrektywy. W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowane zostały już założenia projektu nowelizacji kodeksu pracy. Wynika z niego, że płatny urlop rodzicielski wydłuży się o 9 tygodni – przy czym de facto będzie to czas zagwarantowany na urlop dla ojca dziecka. Jeśli z niego nie skorzysta – jego część urlopu rodzicielskiego przepadnie. Matki natomiast nadal będą mogły korzystać z rocznych urlopów po urodzeniu dziecka.

5-dniowe urlopy opiekuńcze, zwolnienie od pracy z powodu choroby lub wypadku

Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. mają również obejmować urlopy opiekuńcze – wszyscy zatrudnieni (na podstawie umowy o pracę) mają zyskać pięć dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Będą mogli z niego skorzystać, jeśli wolne od pracy przeznaczą na zajmowanie się niesamodzielnymi członkami rodziny. Z projektu nowelizacji wynika również, że każdy pracownik będzie mógł skorzystać z dwóch dni wolnego od pracy w razie nagłego wypadku lub choroby. Zatrudniony otrzyma za te dni połowę wynagrodzenia.

Wypowiedzenie umowy na czas określony nie będzie już takie proste

Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. mają również objąć umowy na czas określony. Obecnie jeśli okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony – między tymi samymi stronami – będzie dłuższy niż 33 miesiące, to pracownik automatycznie staje się w świetle prawa osobą zatrudnioną na podstawie umowy na czas nieokreślony. Podobnie jest w przypadku czwartej umowy na czas nieokreślony (możliwe są tylko trzy umowy na czas określony). Teraz dodatkowo – w ramach zmian – pracodawca już tak łatwo nie wypowie umowy na czas określony. Zanim to zrobi, będzie musiał skonsultować się ze związkiem zawodowym reprezentującym pracownika (o ile taki będzie działać na terenie zakładu).

Wszystkie powyższe zmiany są zatem korzystne dla pracowników – i najlepiej, jeśli jak najszybciej zostaną wdrożone.