MF precyzuje, kiedy przysługuje zwolnienie z PCC przy zakupie mieszkania. Część kupujących może odetchnąć

Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji
MF precyzuje, kiedy przysługuje zwolnienie z PCC przy zakupie mieszkania. Część kupujących może odetchnąć

Od 31 sierpnia 2023 r. obowiązuje zwolnienie z podatku PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości – dzięki czemu osoby, które jednocześnie skorzystają z programu Bezpieczny Kredyt (w połączeniu z Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym) mogą zminimalizować początkowe koszty do niewielkich kwot. Już od jakiegoś czasu pojawiają się jednak wątpliwości, czy ze zwolnienia mogą skorzystać również osoby, które nie były wcześniej właścicielem nieruchomości, ale posiadały w niej udziały. Ministerstwo Finansów właśnie odpowiedziało na interpelację w tej sprawie.

Zwolnienie z PCC także przy posiadaniu udziałów w nieruchomości. Pod pewnym warunkiem

Aby skorzystać ze zwolnienia z PCC, kupujący musi być osobą fizyczną, a w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości (ani przed nim) nie może mu przysługiwać prawo własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Pojawia się jednak pytanie, co w przypadku, gdy ktoś posiadał udziały w nieruchomości? Zgodnie z przepisami, jeśli ktoś ma (lub miał) udziały w powyższych prawach w maksymalnej wysokości do 50 proc. (pod warunkiem, że zostały nabyte drogą dziedziczenia), to zwolnienie nadal przysługuje. Poseł Dariusz Olszewski postanowił jednak zwrócić się do MF o interpretację tego przepisu, dopytując jednocześnie, czy zapis mówiący o zwolnieniu w sytuacji posiadania udziału w nieruchomości, w maksymalnej wysokości do 50 proc. (nabytych w drodze dziedziczenia), dotyczyć ma tylko i wyłącznie udziału w jednej nieruchomości, a ponadto – czy zwolnienie przysługuje także osobom, które mają lub miały udziały w dwóch lub większej liczbie nieruchomości, a łączna suma ich udziałów nie przekracza 50 proc.

Nie ma znaczenia, w ilu prawach własności ma udziały kupujący. Liczy się jedynie wysokość udziałów

MF przesłało już odpowiedź na interpelację poselską. Jak podkreśla w niej wiceminister finansów Artur Soboń, należy podkreślić, że każdy z udziałów należy postrzegać osobno. Wiceminister zaznacza więc, że

W sytuacji posiadania udziałów w więcej niż jednej nieruchomości możliwym jest skorzystanie ze zwolnienia, o ile udział w każdej z nich nie przekracza 50% i w całości został nabyty w drodze dziedziczenia.

Tym samym osoby, które mają więcej niż jeden udział w nieruchomości, ale nie zostały one nabyte w inny sposób niż poprzez dziedziczenie, nie muszą obawiać się braku zwolnienia z PCC – o ile każdy z tych udziałów nie przekracza (odrębnie) 50 proc.