100 tys. zł na samozatrudnienie lub utworzenie miejsca pracy. Środki można pozyskać ze specjalnego programu

Finanse Firma dołącz do dyskusji (40) 12.02.2021
100 tys. zł na samozatrudnienie lub utworzenie miejsca pracy. Środki można pozyskać ze specjalnego programu

Edyta Wara-Wąsowska

Obecnie najczęściej porusza się temat ulg, dotacji i pożyczek dla firm, które zostały dotknięte pandemią koronawirusa. Znacznie mniej uwagi poświęca się natomiast środkom, które mogą pozyskać początkujący przedsiębiorcy. 

Nawet 100 tys. zł na przejście samozatrudnienie lub utworzenie stanowiska pracy. Środki na start działalności gospodarczej

Mimo pandemii koronawirusa wciąż są osoby, które decydują się na założenie w tym momencie działalności gospodarczej. Część z nich może na ten cel uzyskać specjalne środki – nawet 100 tys. zł na przejście samozatrudnienie – w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Program jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii i funkcjonuje od 2013 r.

Ze wsparcia w wysokości do 100 tys. zł na przejście samozatrudnienie i założenie działalności mogą skorzystać m.in.:

 • osoby bezrobotne,
 • studenci ostatniego roku studiów (3. roku studiów licencjackich lub 2. roku uzupełniających studiów magisterskich)
 • absolwenci szkół wyższych (do 4 lat po ukończeniu studiów i poszukujący pracy)
 • oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Co istotne, środki można również uzyskać na utworzenie stanowiska pracy – co wydłuża listę podmiotów, które mogą starać się o środki z BGK. O pieniądze na ten cel mogą starać się:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkola i szkoły, żłobki lub kluby dziecięce,
 • podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • producenci rolni.

Należy jednak pamiętać, że nie jest to rodzaj bezzwrotnej dotacji – a niskooprocentowana pożyczka na korzystnych warunkach. Maksymalny okres spłaty wynosi 84 miesiące, z kolei maksymalna karencja w spłacie to 12 miesięcy.

Zmiany w programie podyktowane pandemią COVID-19

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na pandemię COVID-19, w 2020 r. wprowadzono zmiany w zakresie funkcjonowania programu. Osoby, które skorzystają z programu, mogą ubiegać się o kilka dodatkowych ulg. Chodzi m.in. o:

 • zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy,
 • wydłużenie karencji o dodatkowe 6 miesięcy (jeśli pożyczkodawca nie zaczął jeszcze spłacać rat kapitałowo-odsetkowych),
 • obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku (na maksymalnie 12 miesięcy),
 • wydłużenie okresu spłaty zobowiązania o kolejne 12 miesięcy.

Dodatkowo pożyczkodawca może się też ubiegać o nienaliczanie kar umownych wynikających z założeń programu, jeśli będzie zmuszony do zamknięcia firmy/zlikwidowania stanowiska pracy czy o możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na 6 miesięcy. Jeśli pożyczkodawca chce skorzystać z powyższych ułatwień, musi złożyć odpowiedni wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła mu pożyczki (środków udzielają pośrednicy finansowi, których można znaleźć na tej stronie – razem z dokładnie opisywanymi warunkami programu).