45 proc. Polaków pracuje przed ukończeniem 18. roku życia. Najwięcej oczywiście na wsi

Praca Dołącz do dyskusji
45 proc. Polaków pracuje przed ukończeniem 18. roku życia. Najwięcej oczywiście na wsi

Zdaniem WEI, aż 45 proc. Polaków pracowało przed ukończeniem 18. roku życia. Badanie przeprowadzone przez Maison&Partners z okazji Dnia Dziecka pokazuje, że młodzi ludzie najczęściej podejmują pracę dorywczą, a praca ta jest bardziej powszechna w małych ośrodkach niż w dużych miastach.

Pierwsze doświadczenia zawodowe Polacy zdobywają zazwyczaj między 15. a 16. rokiem życia. W mniejszych miejscowościach 54% badanych przyznało, że podjęło pracę przed 18. rokiem życia, podczas gdy w większych miastach odsetek ten wynosi 41%. Popularną formą zatrudnienia wśród młodzieży są prace sezonowe, zwłaszcza przy zbiorze owoców, co zadeklarowało 47% badanych.

Interesująco wygląda porównanie tych danych z oficjalnymi statystykami Eurostatu, które pokazują, że między 15. a 19. rokiem życia w Polsce zatrudnionych jest tylko 4-5% osób. Różnica wynika z faktu, że wiele młodych osób pracuje w szarej strefie, bez formalnych umów. Aż 70% badanych, którzy pracowali przed 18. rokiem życia, deklaruje, że nie mieli żadnej umowy, a jeśli już, to była to umowa zlecenia lub umowa o dzieło.

Motywacje młodych ludzi do podejmowania pracy są różnorodne

Głównym powodem jest chęć zarobienia na własne wydatki i przyjemności, co deklaruje 77% badanych. Jednak niemal 25% przyznaje, że do pracy zmusiła ich trudna sytuacja materialna rodziny. Tę tendencję częściej obserwuje się wśród osób, które podejmowały pierwsze płatne zajęcia na przełomie lat 90. i 00., czyli obecnych czterdziestolatków.

Praca młodzieży budzi różne opinie. Z jednej strony, praca w młodym wieku może być postrzegana jako sposób na budowanie etosu odpowiedzialności i dyscypliny, niezbędnych w dorosłym życiu. Z drugiej strony, ważne jest, aby praca nie prowadziła do rezygnacji z edukacji i była podejmowana dobrowolnie, a nie z konieczności wynikającej z trudnej sytuacji życiowej.

Co ciekawe, Polacy mają raczej pozytywny stosunek do pracy osób niepełnoletnich

61% badanych uważa, że praca zarobkowa na wczesnym etapie życia pomaga w późniejszym życiu, a taki sam odsetek uważa, że jest to dobre narzędzie edukacji finansowej.

Praca młodych ludzi w Polsce jest zjawiskiem powszechnym i – jak pokazuje raport WEI – ma swoje pozytywne oraz negatywne aspekty. Warto zwrócić uwagę na to, aby młodzież podejmująca pracę była odpowiednio chroniona prawnie i miała zapewnione warunki sprzyjające ich rozwojowi, a nie wyłącznie korzyściom finansowym.