Nawet 80 tys. zł w zamian za przejście na samozatrudnienie. Jest nowy program dla przyszłych przedsiębiorców

Finanse Firma dołącz do dyskusji (47) 07.07.2021
Nawet 80 tys. zł w zamian za przejście na samozatrudnienie. Jest nowy program dla przyszłych przedsiębiorców

Edyta Wara-Wąsowska

Osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą zazwyczaj zdają sobie sprawę z faktu, że mogą – pod pewnymi warunkami – ubiegać się o dotację na założenie działalności. Teraz rusza jednak inny, ciekawy program. Będą mogły wziąć w nim udział także osoby, które pracują na etacie, ale chciałyby założyć własny biznes. Uzyskają możliwość wnioskowania o nawet 80 tys. zł za przejście na samozatrudnienie. 

Nawet do 80 tys. zł za przejście na samozatrudnienie. Kto może starać się o środki?

O udział w programie mogą starać się osoby, które zamierzają rozpocząć dzialalność na terenie województwa podkarpackiego. Wnioski mogą składać zarówno bezrobotni jak i osoby w wieku powyżej 30 lat – które chcą zamienić etat na własną działalność. Możliwe jest otrzymanie nawet 80 tys. zł za przejście na samozatrudnienie. Warto jednak uprzedzić, że nie jest to bezzwrotna dotacja – a niskooprocentowana pożyczka, udzielana na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe. Oprocentowanie w całym okresie obowiązywania pożyczki wynosi 0,1 proc. Środki pochodzą z BGK. Pożyczki udziela natomiast Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące. Może być on jednak krótszy, ponieważ stowarzyszenie udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami osoby wnioskującej. Warto też pamiętać, że osoba, która uzyska wsparcie, może też wnioskować o rok karencji w spłacie – problem polega jednak na tym, że okres karencji nie wydłuża okresu spłaty, tylko jest do niego wliczany.

Co jeszcze ważniejsze, wnioskodawca nie musi posiadać wkładu własnego – udział pożyczki w kosztach startu biznesu może wynieść 100 proc. Jednocześnie osoba, która już uzyska wsparcie musi zdawać sobie sprawę z faktu, że wszystkie wydatki ponoszone na uruchomienie biznesu powinny być należycie dokumentowane. Każdy wydatek przedsiębiorca musi udokumentować w terminie 90 dni od jego wystąpienia.

Do 80 tys. zł za przejście na samozatrudnienie: środków nie można wydawać na określone wydatki

Niestety – osoby, które uzyskają wsparcie z programu muszą liczyć się z tym, że nie będą mogły przeznaczyć środków na określone wydatki. Przedsiębiorca nie będzie mógł ich wydać m.in. na dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z uruchamianym biznesem czy na finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu. Oprócz tego przedsiębiorca nie może przeznaczyć środków z pożyczki także na finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych czy na działalność związaną z alkoholem, wyrobami tytoniowymi, hazardem czy treściami pornograficznymi.