Budując dom, koniecznie skorzystaj z geotechnicznego badania gruntu. Inaczej prosisz się o katastrofę

Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Budując dom, koniecznie skorzystaj z geotechnicznego badania gruntu. Inaczej prosisz się o katastrofę

Budowa domu, to nie wybieranie płytek, dobór kolorystyki i dodatków. Przy budowie domu, żeby zając się tym, co przyjemne, najpierw trzeba się trochę pobrudzić i zmęczyć. A przedsięwzięcie zacząć należy od gruntu. Nawet jeśli od lat posiadasz swoją działkę, a sąsiedzi postawili ładny dom, to czy nadal masz pewność, że Twoja działka nadaje się pod budowę? A co jeśli wybudujesz dom, a okaże się, że grunt jednak się pod budowę nie nadawał? Nikt Ci nakładów nie zwróci. Można temu zapobiec.

Jak sprawdzić grunt pod budowę?

Oczywiście nie możemy zrobić tego samodzielnie. Musimy zlecić to profesjonaliście i zapłacić za usługę. Badanie geotechniczne gruntu może wykonać geolog lub geotechnik z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi. Warto jednak zlecić taką usługę, ponieważ jej koszt będzie bardzo niski w stosunku do korzyści, jakie może nam przynieść. Badanie polega najczęściej na 3 odwiertach i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji. Dodatkowo może okazać się, iż niezbędne będzie sondowanie, którego celem jest weryfikacja zagęszczenia gruntu na danym terenie. Natomiast celem badania geotechnicznego jako takiego jest rozpoznanie warstw podłoża i ustalenie poziomu wód gruntowych. Poziom wód gruntowych będzie szczególnie istotny dla inwestorów, którzy planują podpiwniczenie w swoich budynkach. Badanie geotechniczne przed budową domu jednorodzinnego nie jest niezbędne, jednak z uwagi na istotę badania, jest warte rozważenia.  A z pewnością będzie przydatne przy dobraniu odpowiedniej techniki budowy. Pozwoli też zapobiec pękaniu ścian i zapadaniu się fundamentów.

Kiedy badanie geotechniczne gruntu jest obowiązkowe?

Tak jak wspomniano wyżej, inwestycja polegająca na budowie domu jednorodzinnego nie będzie wymagała szczegółowego badania geotechnicznego gruntu. Aby jednak uzyskać pozwolenie na budowę, należy przedłożyć opinię geotechniczną. W przypadku obiektów budowlanych drugiej kategorii według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Trzecia kategoria geotechniczna wymaga dodatkowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Warto też zwrócić uwagę na treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli działka jest nim objęta. W jego postanowieniach może znajdować się wymóg nałożony na inwestora, do sporządzenia takiego badania przed rozpoczęciem budowy.

Róbmy badania geotechniczne przed rozpoczęciem budowy!

Inwestorzy, można powiedzieć amatorzy, którzy budują jeden dom w ciągu swojego życia najczęściej nie myślą o dokładnych badaniach geologicznych. Najczęściej z oszczędności. Z kolei inwestorzy budujący z przeznaczeniem na sprzedaż, badań nie robią z pozornej oszczędności. Tylko Ci faktycznie sumienni i profesjonalni mogą pochwalić się ich wykonaniem. Co z kolei w praktyce budzi podejrzenia zamiast entuzjazm u potencjalnych nabywców.  Należy na sprawę popatrzeć jednak z dystansem i odżałować sobie pewną kwotę, aby móc spać spokojnie i inwestować tylko w pewne inwestycje.