Brak numeru PESEL lub NIP na PIT-11 już nie przejdzie! Ministerstwo ostrzega, że nie pozwoli na przesłanie deklaracji bez niezbędnych danych

Podatki Dołącz do dyskusji (11)
Brak numeru PESEL lub NIP na PIT-11 już nie przejdzie! Ministerstwo ostrzega, że nie pozwoli na przesłanie deklaracji bez niezbędnych danych

Ministerstwo Finansów ostrzega przedsiębiorców, że brak numeru PESEL lub NIP na PIT-11 pracownika uniemożliwi wysyłkę deklaracji za rok 2020. Problem ten dotyczy zwłaszcza cudzoziemców, którzy byli zatrudniani w trakcie bieżącego roku, bowiem to u nich mogło się zdążyć, że nie uzyskali jeszcze żadnego z wymaganych numerów. A czasu, by uzyskać PESEL lub NIP nie zostało dużo!

Ministerstwo Finansów postanowiło przypomnieć, że w PIT-11 musi być wskazany odpowiedni numer

Wystawienie deklaracji PIT-11, to jeden z najważniejszych obowiązków, jaki należy do przedsiębiorców. To na niej znajdują się wszelkie dane dotyczące tego, ile pieniędzy zarobili nasi pracownicy i to te deklaracje są podstawą do ich rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Dlatego tak ważne dla Ministerstwa Finansów jest, aby deklaracje te spływały jak najszybciej i w jak najlepszej formie.

Oznacza to, że Ministerstwo Finansów nie będzie już dłużej tolerować sytuacji, gdzie przedsiębiorcy, nie mając niezbędnych danych do identyfikacji pracownika, zwłaszcza cudzoziemca, wpisywali w polu NIP lub PESEL same dziewiątki lub jedynki. We wcześniejszych latach zdarzało się, że Ministerstwo pozwalało na taką sytuację, ale w tym roku ma nie być takiej możliwości. A czas na wysłanie deklaracji nie jest długi, bowiem przedsiębiorcy PITy-11 muszą złożyć do Urzędu do 31 stycznia.

Najprostsza droga do uzyskania numeru PESEL dla cudzoziemca to zameldowanie

Jeżeli naszym pracownikiem jest lub był w tym roku obcokrajowiec i nie mamy od niego niezbędnych danych, to musimy jak najszybciej takie uzyskać.

Okazać się może, że pracownik nie posiada jednak ani numeru PESEL, ani NIP. Musi wtedy jak najszybciej wystąpić o takowy.

Numer PESEL cudzoziemiec otrzyma automatycznie, jeżeli jest w Polsce zameldowany przez 30 dni. Jeżeli nie ma meldunku, a potrzebuje taki numer, powinien się zgłosić do odpowiedniego urzędu:

  • do organu gminy, właściwego dla miejsca zameldowania pracownika,
  • do organu gminy właściwego dla siedziby pracodawcy, jeśli pracownik nie może się zameldować,
  • do Urzędu Dzielnicy Warszawa – Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy pracownik jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

W przypadku, gdy urząd odmówi wydania numeru PESEL, pracownik może wystąpić o numer NIP. Aby to zrobić, należy złożyć druk NIP-7.

Brak numeru PESEL lub NIP na PIT-11, jeżeli uniemożliwi wysyłkę, może być podstawą do grzywny

Jako że czasu na wysłanie deklaracji nie ma już dużo, a uzyskanie numeru NIP czy PESEL dla cudzoziemca może być czasochłonne, to może się okazać, że po nowym roku Ministerstwo Finansów osłabi swoje stanowisko i zezwoli na wysłanie PIT-11 bez niezbędnych numerów. Zmotywować może do tego pandemia, która sprawiła, że Urzędy działają w wielu miejscach dużo wolniej.

Jeżeli jednak okaże się, że Ministerstwo Finansów pozostanie nieugięte, to złożenie deklaracji PIT-11 po terminie jest wykroczeniem skarbowym. Potencjalną karę orzeka sąd lub upoważniony urzędnik skarbowy, a jej wysokość może wynieść, maksymalnie 180 stawek dziennych. Oznacza to, że w 2021 roku, po podwyżce pensji minimalnej, taka kara będzie wynosić od 933 do 16800 złotych.