Zdaniem Polaków podatku dochodowego w ogóle nie powinno się płacić, ale jak już trzeba – to bogatsi powinni płacić więcej

Podatki Społeczeństwo dołącz do dyskusji (588) 24.03.2021
Zdaniem Polaków podatku dochodowego w ogóle nie powinno się płacić, ale jak już trzeba – to bogatsi powinni płacić więcej

Edyta Wara-Wąsowska

Co Polacy sądzą o podatkach? Czy podatki są potrzebne? Jak się okazuje, miażdżąca większość czuje się pokrzywdzona, jeśli chodzi o wysokość podatku dochodowego. Jeszcze ciekawsze jest to, że prawie 3/4 ankietowanych uważa, że nie powinni odprowadzać podatku dochodowego, ale jednocześnie ponad połowa z nich… jest za progresywnym systemem podatkowym. 

Co Polacy sądzą o podatkach i czy podatki są według nich potrzebne?

Na portalu Livecareer.pl przeprowadzono badanie „Co Polacy sądzą o podatkach”, w którym respondentom zadano pytania o system podatkowy w Polsce. Ankietowani zostali zapytani m.in. o to, jak oceniają wysokość własnych podatków, czy podatki są według nich sprawiedliwe, czy są potrzebne dla funkcjonowania państwa oraz czy są przez to państwo właściwie wydatkowane. Jak się okazuje (chociaż nie powinno być to duże zaskoczenie), aż 83 proc. ankietowanych stwierdziło, że płaci zbyt duży podatek dochodowy. Jednocześnie niewiele mniej, bo 80 proc., uważa że podatki w Polsce generalnie są niesprawiedliwe.

Co natomiast Polacy sądzą o podatkach, jeśli chodzi o ich wpływ na funkcjonowanie państwa? 63 proc. badanych przyznało, że bez wpływów z podatków państwo faktycznie nie jest w stanie sprawnie funkcjonować. Aż 90 proc. chciałoby również, żeby państwo – z wpływów z podatków – zapewniało wysoki poziom usług publicznych. Czy tak ich zdaniem dzieje się w Polsce? Odpowiedź jest jednoznaczna. 83 proc. ankietowanych podkreśliło, że polski rząd nieodpowiedzialnie wydaje pieniądze, które wpływają do budżetu z tytułu podatków dochodowych.

Podatków w ogóle nie powinno się płacić

Jeszcze bardziej interesujące może być to, że zdaniem ankietowanych podatku dochodowego… w ogóle nie powinno się płacić. 83 proc. jest zdania, że obowiązek płacenia podatku dochodowego jest bezprawnie narzucany obywatelom. Z kolei 74 proc. ankietowanych uważa, że ich dochody są wynikiem wyłącznie ich własnej pracy. Ich zdaniem z tego względu nie powinni płacić podatku dochodowego. 71 proc. przyznało jednocześnie, że gdyby zostali zwolnieni z konieczności opłacania podatku dochodowego, to byliby gotowi za każdym razem płacić z własnej kieszeni za usługi medyczne.

Polacy może i uważają, że podatki są niesprawiedliwe, ale skoro już są, to bogatsi powinni płacić więcej

Najciekawsze jednak na koniec. Polacy z jednej strony uważają, że podatki w Polsce są niesprawiedliwe. Ich dochód został wypracowany ich pracą – i nie powinien być opodatkowany. Ale jednocześnie 58 proc. badanych uznało, że sprawiedliwy i korzystny społecznie jest progresywny system podatkowy. 64 proc. badanych twierdzi też, że osoby o wyższych dochodach powinny płacić większe podatki. To z kolei pasuje do wyników ostatniego badania „SE” na temat 50-procentowego podatku dla osób zarabiających rocznie powyżej 120 tys. zł.

Polacy chcą czegoś, co nie jest możliwe

Abstrahując od systemu progresywnego – Polacy chcą zatem nie płacić podatków (lub płacić niskie), a jednocześnie chcą usług publicznych na wysokim poziomie. To jednak nie jest możliwe – i dobrze by było, gdyby badani zdawali sobie z tego sprawę.