Co sprawdzić przed kupnem mieszkania?

Codzienne Zakupy Dołącz do dyskusji (15)
Co sprawdzić przed kupnem mieszkania?

Może brzmi to zbyt optymistycznie, ale prawie każdy z nas, stanie kiedyś przed koniecznością zakupu mieszkania lub innej nieruchomości. Na co należy zwrócić uwagę przed zakupem, aby ograniczyć ryzyko prawne?

Co sprawdzić przed kupnem mieszkania?

Koszty transakcyjne przy zakupie mieszkania są na tyle wysokie, że powinniśmy do tego rodzaju zakupu podchodzić bardzo rozsądnie i zminimalizować ryzyko błędu, zwłaszcza prawnego. Dlatego też przed zakupem powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych informacji, które możemy sprawdzić w bardzo łatwy sposób. Powiedzą nam one bardzo dużo o stanie prawnym danej nieruchomości.

Pierwszą kwestią, jaką bezwzględnie musimy sprawdzić, jest oczywiście własność danego mieszkania. Chodzi nie tylko o liczbę i tożsamość właścicieli, ale również tytuł własności. Inaczej kształtują się prawa do lokalu własnościowego, a inaczej do lokalu spółdzielczego.

Jeżeli dla nieruchomości, założona jest księga wieczysta, znając jej numer, możemy w łatwy sposób sprawdzić wszystkie najpotrzebniejsze dane. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z elektronicznej księgi wieczystej na stronie gov.pl. Możemy również sprawdzić ją we właściwym wydziale przy sądzie rejonowym.

W księdze wieczystej znajdziemy nie tylko dane właściciela i współwłaścicieli, ale również informacje o wszystkich obciążeniach, takich jak obciążenia hipoteczne, czy ograniczone prawa rzeczowe, np. służebności lub użytkowania. Mogą być w niej również ujawnione roszczenia i prawa osobiste. Będą to np. prawo najmu, odkupu, pierwokupu, dożywocia, wynikające z umowy timesharingu prawo korzystania z pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, a także roszczenia o przeniesienie własności albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Niezbędna wizyta w urzędzie gminy

Przed zakupem mieszkania powinniśmy również sprawdzić kto, jest zameldowany w danym mieszkaniu. Takiego zaświadczenia możemy wymagać od właściciela lub sami wystąpić o to w urzędzie gminy. W urzędzie gminy możemy również sprawdzić, czy właściciel nie zalega z opłacaniem podatku od nieruchomości. W spółdzielni sprawdzimy natomiast stan opłat za czynsz, a w zakładzie energetycznym opłaty za energię elektryczną.

Wizytę w urzędzie możemy również wykorzystać na sprawdzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dzięki temu dowiemy się jakie inwestycje są przewidziane w naszej okolicy. Może się to okazać bardzo istotne, bo sąsiedztwo drogi szybkiego ruchu albo rozległych osiedli niekoniecznie jest pożądane.