Co zrobić, gdy dłużnik ucieka za granicę?

Codzienne Zagranica dołącz do dyskusji (62) 19.01.2016
Co zrobić, gdy dłużnik ucieka za granicę?

Maciej Lewczuk

Czy są szanse na odzyskanie pieniędzy, gdy dłużnik ucieka za granicę?

Niejednokrotnie zdarza się, że ludzie, mając dobrą pracę i sytuację materialną, biorą kredyt. Wszystko byłoby dobrze, ale tracą pracę i mają problem ze znalezieniem innej. Czasem jedynym wyjściem jest wyjazd i podjęcie pracy za granicą. Czy są szanse na odzyskanie pieniędzy, gdy dłużnik ucieka za granicę?

Najważniejsze jest to, czy o długu wiedzą tylko dwie osoby, dłużnik i wierzyciel, czy też spisano umowę poświadczoną notarialnie do oddania pieniędzy, ruchomości, etc., czy też może wydano bankowy tytuł egzekucyjny. Chodzi o dokument, któremu nadano klauzulę wykonalności. Wtedy można zgłosić się z nim do komornika.

Dłużnik ucieka za granicę?

Jeśli dłużnik ma jakikolwiek majątek, który pozostał w Polsce, to można sprawę skierować do polskiego komornika. Jeśli jednak żadnego majątku, czyli ruchomości, albo nieruchomości nie ma, to trzeba zwrócić się z dokumentami do komornika w kraju, w którym przebywa dłużnik.

Zakładając, że kraj należy do Unii Europejskiej, to wcześniej trzeba postarać się o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Odpowiednie dokumenty można pobrać między innymi na tej witrynie. Wypełnić je, a następnie dostarczyć do sądu, który może wydać taki nakaz. Maksymalnie w ciągu 30 dni następuje rozpatrzenie wniosku i jeśli wszystko jest w porządku, to sąd wydaje Europejski Nakaz Zapłaty.

To sąd ma za zadanie dostarczyć pozwanemu nakaz. Co ważne, pozwany może zaskarżyć nakaz, ale tylko w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli tego nie zrobi lub sąd cywilny rozpatrzy sprawę na korzyść wierzyciela, to wtedy przekazuje się nakaz organom ścigania w kraju, gdzie przebywa dłużnik.  Postępowanie organów ścigania jest zależne tylko i wyłącznie od prawa i procedur obowiązujących w danym kraju i mogą one się znacznie różnić od stosowanych w Polsce.

Aby zapoznać się z wieloma procedurami oraz postępowaniem w krajach członkowskich Unii Europejskiej można zapoznać się na portalu European judicie enforcement.

Kłopotem dla wierzyciela może być sytuacja, w której koszty postępowania komorniczego przekraczają zobowiązania dłużnika. W takim przypadku możliwe jest, że komornik umorzy postępowanie z art. 824. Kodeksu cywilnego:

§ 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:
1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;
2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
§ 2. Umorzenie wskutek braku zdolności sądowej nastąpić może dopiero wówczas, gdy w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usunięty. W razie usunięcia braku stosuje się odpowiednio przepis art. 818 § 2.
§ 3.  Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o zniesieniu separacji nie jest dopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego w sprawach, o których mowa w art. 567 5, oraz rozstrzygającego o zaspokojeniu potrzeb rodziny, o świadczeniach alimentacyjnych małżonka pozostającego w separacji względem drugiego małżonka lub względem wspólnego małoletniego dziecka małżonków co do świadczeń za okres po zniesieniu separacji. Wszczęte w tych sprawach postępowanie egzekucyjne umarza się z urzędu.

Komornik ma też prawo domagać się pokrycia kosztów egzekucji.

Jeśli masz problemy lub wątpliwości związane z dłużnikami lub wierzycielami i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com