Masz postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie wiesz co dalej robić? Poradnik krok po kroku co zrobić gdy nabyłeś spadek

Codzienne Dołącz do dyskusji (47)
Masz postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie wiesz co dalej robić? Poradnik krok po kroku co zrobić gdy nabyłeś spadek

Kończymy sprawę w sądzie albo wychodzimy od notariusza, mamy już dokument potwierdzający nabycie spadku. Co dalej? Gdzie zgłosić sadek, jakich formalności dopełnić? Co zrobić ze spadkiem?

Co zrobić po nabyciu spadku?

Oczywiście nie będzie to poradnik dotyczący możliwości dysponowania naszym majątkiem. Myślę, że w tym zakresie każdy z nas jest w stanie podjąć własne decyzje. Wiele z nas jest jednak zagubionych w gąszczu spadających na nich obowiązków wiążących się z nabyciem spadku. O ile w sieci dostępne są liczne informację o możliwościach samej procedury stwierdzenia nabycia spadku, o tyle mniej mówi się o tym co dalej. A to dalej jest niestety równie istotne.

Co zrobić po nabyciu spadku w sądzie lub u notariusza? Oczywiście uzyskanego dokumentu potwierdzającego oficjalnie bycie spadkobiercą, nie możemy rzucić w kąt. Po zakończeniu postępowania czeka nas kilka wycieczek po urzędach, a jeżeli spadkobierców jest więcej i chcemy podzielić się oficjalnie spadkiem, kolejna sprawa sądowa. Uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku to niestety jedynie początek.

Stwierdzenie nabycia spadku urząd skarbowy

Wychodzimy z sądu świeżo po uzyskanym postanowieniu, oczywiście nie mamy go jeszcze w ręku, musimy poczekać na jego uprawomocnienie się. Po trzech tygodniach, jeżeli nikt ze spadkobierców nie złoży apelacji, postanowienie staje się prawomocne, a my możemy zacząć działać.

Wysyłamy do sądu wniosek o przesłanie prawomocnego postanowienia. Po otrzymaniu dokumentu musimy fakt nabycia spadku zgłosić do urzędu skarbowego. Właściwy do zgłoszenia jest urząd skarbowy miejsca położenia majątku spadkowego. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, będzie to urząd położenia tej nieruchomości. Zgłoszenia dokonujemy wypełniając dedykowany do tego formularz (SD-Z2). Aby uniknąć zapłaty podatku, ważne jest zgłoszenie faktu nabycia spadku w terminie. Wynosi on 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia, a w wypadku sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia –  6 miesięcy od zarejestrowania tego aktu.

Zmiana wpisu w księdze wieczystej

Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, konieczna będzie również wizyta w wydziale ksiąg wieczystych. Fakt zmiany właściciela, która dokonała się przez dziedziczenie, musi zostać odnotowany w księdze wieczystej nieruchomości. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek (osobiście lub pocztą). Wniosek podlega opłacie – 150 zł. Jego rozpoznanie przez sąd może trwać kilka tygodni.

Poinformowanie o zmianie właściciela jest obowiązkowe, przepisy nakładają taki obowiązek na osoby zainteresowane. Niedopełnienie formalności jest zagrożone grzywną (nawet do 10 000 zł), którą może nałożyć sąd.

Oprócz urzędu skarbowego i ksiąg wieczystych o nabyciu spadku warto poinformować również dostawców mediów oraz spółdzielnie. Zwłaszcza jeżeli nabyliśmy nieruchomość. O zmianie właściciela warto również poinformować lokatorów jeżeli nieruchomość jest wynajmowana. Jeżeli w skład spadku wchodzi samochód, konieczne będzie jego przerejestrowanie albo wyrejestrowanie.

Co zrobić po nabyciu spadku jeżeli spadkobiercy chcą się podzielić spadkiem?

Sytuacja komplikuje się jeżeli nie jesteśmy jedynymi spadkobiercami albo pozostajemy w sporze. Zwykle w takich sytuacja konieczny jest dział spadku. Może się on odbyć poprzez sporządzenie umowy albo sądownie. Jeżeli w spadku nie otrzymaliśmy nieruchomości, wystarczy zwykła umowa, nieruchomość można podzielić tylko w drodze aktu notarialnego. Innym sposobem jest oczywiście postępowanie sądowe o dział spadku. Sąd w jego trakcie przydzieli poszczególne składniki majątku konkretnym osobom lub zarządzi jego sprzedaż, a uzyskane pieniądze podzieli zgodnie z udziałem. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce głównie w sytuacji kłótni spadkobierców.

Dział spadku nie jest oczywiście konieczny, ale z całą pewnością ułatwia zarządzanie majątkiem. Jeżeli jednak spadkobiercy są zgodni albo chcą wspólnie sprzedać uzyskany majątek, można pominąć ten krok. Z całą pewnością oszczędzimy na opłatach sądowych.