CriticGPT może być początkiem końca rynku programisty. OpenAI zaprezentowało nowe narzędzie AI

Praca Technologie Dołącz do dyskusji
CriticGPT może być początkiem końca rynku programisty. OpenAI zaprezentowało nowe narzędzie AI

W czwartek OpenAI zaprezentowało światu CriticGPT – nowe narzędzie AI zaprojektowane na podstawie modelu GPT-4. Jego zadaniem jest wykrywanie i identyfikowanie błędów w kodach generowanych przez ChatGPT, który nieprzypadkowo również jest zasilany modelem GPT-4.

W artykule naukowym LLM Critics Help Catch LLM Bugs (LLM – Large Language Model, czyli model sztucznej inteligencji odpowiedzialny za generowanie treści dzięki przetwarzaniu języka naturalnego; przykładem LLM jest GPT-4) naukowcy OpenAI opisują działanie ich nowego narzędzia. Proces uczenia CriticGPT zaczął się od dostarczenia danych (zapytanie + odpowiedź), które celowo zawierały błędne odpowiedzi. Miało to spowodować lepszą precyzję w stwierdzeniu obecności oraz identyfikacji typu błędu. Ma to oczywiście swój powód, ponieważ kolejnym krokiem było wykorzystanie opinii ludzkiej nt. poszczególnych odpowiedzi stworzonych przez model – trenerzy AI mogli w ten sposób porównać wygenerowaną odpowiedź wraz z zawierającą celowy błąd, którą wcześniej sami umieścili. Wykorzystana metoda nazywa się Reinforcement Learning from Human Feedback, jest jedną z technik uczenia maszynowego, która spośród innych wyróżnia się m. in. wykorzystaniem ludzkiej informacji zwrotnej.

OpenAI: werdykty wydawane przez CriticGPT nie zawsze są poprawne

Twórcy mówią o tym otwarcie, jednocześnie przyznając, że wyrażane sugestie mogą niewątpliwie pomóc w wychwytywaniu błędów w odpowiedziach napisanych przez ChatGPT – szczególnie w czasach, gdy modele AI stają się coraz bardziej zaawansowane, a popełniane przez nie błędy coraz bardziej subtelne. Badania wykazały, że w 60% przypadków osoby korzystające z CriticGPT radziły sobie lepiej niż te, które z niego nie korzystały. Eksploatacja nowego dziecka OpenAI ma jak najbardziej sens – nic dziwnego, że sami twórcy planują jego dalszy rozwój. W artykule naukowym sami przyznali, że LLMy swoją wszechstronnością i skomplikowaniem już przekroczyły punkt, w którym człowiek może oceniać wyniki ich działania bez jakiejkolwiek pomocy.

Jedną z istotnych wad generatywnych modeli sztucznej inteligencji jest tzw. „halucynacja”. Jest to zachowanie polegające na dostarczeniu przez AI niedokładnej lub zupełnie błędnej informacji – dzieje się to np. w sytuacji, gdy AI jest niepewna swojej odpowiedzi i zaczyna ją częściowo lub całkowicie zmyślać, jednocześnie starając się zachować pozory tego, że coś takiego nie miało w ogóle miejsca. Raz może wyglądać to wręcz komicznie, bo dowiadujemy się rzeczy kompletnie nielogicznych i sprzecznych z naszym stanem wiedzy, ale innym razem możemy tego nawet nie dostrzec.

Źródło: LLM Critics Help Catch LLM Bugs, OpenAI

Okazuje się, że przy wykorzystaniu CriticGPT zjawisko halucynacji występuje rzadziej niż w przypadku ChatuGPT, który jako generatywny model sztucznej inteligencji również w pewnym stopniu posiada zdolność do rozpoznawania błędów w odpowiedziach – stąd to porównanie. Bez zaskoczenia dowiadujemy się także o wyjątkowej efektywności połączenia pracy człowieka wraz z pracą CriticGPT – daje to znacznie lepsze osiągi niż wyłączne poleganie na pracy sztucznej inteligencji.

CriticGPT z racji bycia produktem młodym i będącym nadal we wczesnej fazie rozwoju jest w wielu kwestiach ograniczony. Nie jest przystosowany do pracy z najbardziej skomplikowanymi i zawiłymi problemami związanymi z rozwojem oprogramowania. Twórcy przyznają, że nowy model koncentruje się jedynie na rozpoznawaniu błędów kodu skupionych w jednym miejscu – umiejętność identyfikowania błędów rozproszonych to dopiero przyszłość.

Najpierw programiści, a później reszta?

CriticGPT nie bez powodu skupia się w pierwszej kolejności na rozpoznawaniu błędów programistycznych. Badacze stwierdzają, że pisanie kodu jest głównym zastosowaniem dzisiejszych LLM, dlatego sprawienie, aby modele sztucznej inteligencji dawały nam lepszy kod, miałoby praktyczną wartość – błędny kod wpływa negatywnie na pracę systemów informatycznych wykorzystywanych w poszczególnych dziedzinach życia.

Nowy model OpenAI jest niewątpliwie nastawiony na usprawnienie i zautomatyzowanie pracy programistów – zarówno zwykłych „klepaczy” kodu, jak i samych specjalistów zajmujących się trenowaniem najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Póki co, CriticGPT nie jest na tyle rozwinięty, aby zrewolucjonizować pracę programistów od zaraz, ale jego obecność z pewnością wykonuje krok w tym kierunku. W najbliższych latach możemy być świadkami zdefiniowania zawodu programisty na nowo – może stać się on raczej osobą nadzorującą sztuczną inteligencję piszącą kod, a nie byciem osobą piszącą kod.

Język naturalny to język programowania przyszłości

Słowa Jensena Huanga dyrektora generalnego Nvidii, która kontroluje 80% rynku sprzętu eksploatującego systemy sztucznej inteligencji, zdają się w pewien sposób to potwierdzać:

Naszym zadaniem jest stworzenie takiej technologii komputerowej, by nikt nie musiał programować. I żeby językiem programowania był ludzki. Każdy na świecie jest teraz programistą. To jest cud sztucznej inteligencji.

Uczynienie języka ludzkiego językiem programowania będzie możliwe dzięki coraz bardziej zaawansowanym systemom przetwarzania języka naturalnego (natural language processing, NLP). Rozwój NLP to przenikanie sztucznej inteligencji w kolejne dziedziny życia w coraz bardziej profesjonalny, mniej awaryjny oraz bardziej przystępny sposób. Tłumaczenie języków obcych, interpretacja aktów prawnych, tworzenie treści multimedialnych – nie są to rzeczy obce dla sztucznej inteligencji. Oczywiście wiele rzeczy jest jeszcze do udoskonalenia, ale niewątpliwie czeka nas dalsza automatyzacja i sprowadzenie nas do roli nadzorcy sztucznej inteligencji, a w niektórych przypadkach nawet do całkowitego zastąpienia – w końcu CriticGPT to tak naprawdę AI nadzorujące inne AI.