Pracodawca może zapukać do drzwi i skontrolować jak wygląda wykonywanie pracy zdalnej

Praca Dołącz do dyskusji
Pracodawca może zapukać do drzwi i skontrolować jak wygląda wykonywanie pracy zdalnej

Pandemia COVID-19 zrewolucjonizowała dotychczasowe podejście do pracy. Spopularyzowała oraz upowszechniła termin pracy zdalnej. Okazało się, że to rozwiązanie jest nie tylko korzystane dla samych pracowników, ale też i dla ich pracodawców. Jak pracownicy spędzają czas zaoszczędzony dzięki pracy zdalnej?

Praca zdalna na stałe zagościła w realiach regulujących stosunki pracownicze. Okazała się być rozwiązaniem nie tylko korzystnym dla pracowników, którzy preferują pracę z domu, ale także opłacalnym dla ich pracodawców. Przeniesienie części pracowników na stałą lub hybrydową formułę świadczenia pracy pomogło pracodawcom znacznie zmniejszyć koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pracujący zdalnie każdego dnia oszczędzają czas, który musieliby poświęcić na codzienne dojazdy do miejsca pracy. Z danych zebranych w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego jednoznacznie wynika, że w Polsce pracujący zdalnie pracownik średnio oszczędza 54 minuty dziennie. Niemalże 40 proc. zaoszczędzonego czasu poświęca na odpoczynek. Niespełna 34 proc. czasu przeznacza dodatkowo na pracę. Oznacza to, że wg. powyższych statystyk pracujący zdalnie pracownicy nie tylko powinni być lepiej zregenerowani i wypoczęci, ale także, że poświęcają więcej czasu na pracę, gdy pracują z domu.

Co ciekawe polska średnia jest drugą najgorszą w zestawieniu opracowanym na podstawie danych zebranych w 27 różnych krajach. Dodatkowo, warto podkreślić, że przepisy regulujące instytucje pracy zdalnej zostały uchwalone w dniu 1 grudnia 2022 r. Dnia 27 stycznia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Na podstawie nowo wprowadzonych przepisów praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, po uprzednim wniosku złożonym przez pracownika. Wniosek może być złożony zarówno w formie elektronicznej, jak również zwykłej pisemnej.

Kontrola pracy zdalnej

Pamiętajmy o tym, że pracodawca ma możliwość przeprowadzenia kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracowników. Samą jednak kontrolę może przeprowadzić po uprzednim porozumieniu się z pracownikiem co do jej warunków. Powinna zostać przeprowadzona w miejscu, w którym pracownik wykonuje swoje obowiązki zawodowe, w godzinach jego pracy. Pracodawca natomiast musi pamiętać, że wykonywanie przez niego czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika.

O szczegółach związanych z tematem pracy zdalnej na łamach Bezprawnika pisaliśmy już wielokrotnie. Wszystkie informacje znajdziecie w tym miejscu.