Czasem pensja z jednego etatu okazuje się niewystarczająca. Czy można mieć dwie umowy o pracę?

Praca dołącz do dyskusji 19.08.2021
Czasem pensja z jednego etatu okazuje się niewystarczająca. Czy można mieć dwie umowy o pracę?

Edyta Wara-Wąsowska

Zazwyczaj osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, o ile zdecydują się na podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej, to najczęściej – na podstawie umowy o dzieło czy zlecenia. Innym rozwiązaniem jest też założenie działalności. Czy można mieć jednak dwie umowy o pracę?

Czy można mieć dwie umowy o pracę?

Pensja otrzymywana na podstawie stosunku pracy jest dla wielu osób niewystarczająca. Z tego powodu podejmują one często kolejne działania zarobkowe. Co jednak, jeśli w ramach pierwszej umowy o pracę muszą stawić się w biurze od poniedziałku do piątku, ale mogą równolegle podjąć drugą pracę, na ułamek etatu, na same soboty? Czy można mieć dwie umowy o pracę?

Przepisy oczywiście nie wykluczają takiego rozwiązania. To oznacza, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej dozwolone. Dodatkowo pracownik wcale nie musi informować pracodawcy o tym, że podjął pracę w ramach UoP także u innego pracodawcy. Pracownik może też pracować – u dwóch różnych pracodawców – na dwa pełne etaty. Jeśli tylko pozwala mu na to czas – może też mieć nawet więcej niż dwie UoP.

Co więcej – Kodeks pracy nie wyklucza także sytuacji, w której ten sam pracodawca zawiera z tym samym pracownikiem dwie odrębne umowy o pracę. Istotne jest jednak to, by rodzaj pracy był w przypadku obu umów wyraźnie inny oraz gdy jest wykonywany w podstawowym czasie pracy. W innym przypadku można byłoby uznać, że jest to próba obejścia przepisów o czasie pracy i godzinach nadliczbowych.

Jednocześnie pracownik powinien być świadomy faktu, że jeśli wcześniej podpisał umowę o zakazie konkurencji, to podejmując drugą pracę na etat, nie może złamać postanowień tej umowy.

Gwarantowany odpoczynek dobowy

Należy jednak pamiętać, że także pracownik, który ma dwie umowy o pracę (niezależnie czy u jednego pracodawcy, czy u dwóch) musi mieć zagwarantowany odpowiedni odpoczynek dobowy. Dodatkowo, jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy, musi mieć też zapewniony odpowiedni odpoczynek tygodniowy.

Składki są odprowadzane od obu umów

Mogłoby się wydawać, że w przypadku dwóch umów następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, w związku z czym składki odprowadzane są tylko od jednej umowy. Niestety – zbieg tytułów w tym przypadku jednak nie występuje. To z kolei oznacza, że z obu tytułów pracownik jest zgłaszany do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Warto też mieć świadomość, że miesięczny przychód (który stanowi podstawę wymiaru składek ZUS) to suma wynagrodzeń z tytułu obu umów o pracę. Istotne jest również to, że świadczenia z ubezpieczeń społecznych przysługują pracownikowi odrębnie na podstawie każdej UoP.