Wiele osób nurtuje pytanie, czy nauczyciel może wziąć urlop na żądanie?

Urlop przysługuje każdemu, kto wypracował sobie do niego prawo. W związku z urlopami jest jednak sporo kontrowersji, szczególnie, gdy w grę wchodzą nietypowe sytuacje, zawody, pracodawcy, etc. Wiele osób, nawet niezwiązanych z oświatą i wychowaniem nurtuje pytanie, czy nauczyciel może wziąć urlop na żądanie?

Zwykły pracownik po wypracowaniu sobie prawa do urlopu wypoczynkowego, może uzyskać do 26 wolnych dni w roku. Nauczyciel, w związku z charakterystyką swojej pracy, może mieć do wykorzystania nawet 35 dni roboczych. Prócz tego przysługują mu także inne formy urlopu, jak choćby chorobowy, urlop okolicznościowy (choćby 2 dni urlopu okolicznościowego związanego ze ślubem), szkoleniowy, na poratowanie zdrowia.

Jednym z urlopów, który jest najmniej opisany i poruszany, jest urlop na żądanie. Przysługuje on standardowo pracownikom, zależnie od ilości przepracowanych miesięcy. Maksymalnie są to 4 dni w ciągu jednego roku, które pracownik może wykorzystać w różnego rodzaju sytuacjach. Aby móc z niego skorzystać, trzeba poinformować o chęci wzięcia takiego urlopu najpóźniej na początku dnia, który ma być wolny. Jak przy każdym urlopie, pracodawca ma ostatnie słowo i może wyrazić zgodę na wykorzystanie takiego urlopu lub się na niego nie zgodzić.

W przypadku nauczycieli prawo do urlopu na żądanie mają tylko ci, którzy pracują w tak zwanej placówce, w której nie przewidziano ferii (nieferyjnej). Są nimi między innymi przedszkola. W innych przypadkach taki urlop może przysługiwać tylko, gdy są akurat ferie lub wakacje. O przyznaniu takiego urlopu decyduje dyrektor placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel. Może on odmówić udzielenia takiego urlopu, gdy pracownik wykorzystał już całą pulę przewidzianego dla niego urlopu na żądanie w danym roku, nie nabył do niego prawa lub wykorzystał cały urlop wypoczynkowy.

Potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie...

Pomoc prawna w najtrudniejszej sytuacji już od 49 złotych!

Masz problemy lub wątpliwości związane z przyznawaniem i rozliczaniem urlopów i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com