Czy nauczyciel może wziąć urlop na żądanie?

Praca dołącz do dyskusji (287) 06.10.2015
Czy nauczyciel może wziąć urlop na żądanie?

Maciej Lewczuk

Wiele osób nurtuje pytanie, czy nauczyciel może wziąć urlop na żądanie?

Urlop przysługuje każdemu, kto wypracował sobie do niego prawo. W związku z urlopami jest jednak sporo kontrowersji, szczególnie, gdy w grę wchodzą nietypowe sytuacje, zawody, pracodawcy, etc. Wiele osób, nawet niezwiązanych z oświatą i wychowaniem nurtuje pytanie, czy nauczyciel może wziąć urlop na żądanie?

Zwykły pracownik po wypracowaniu sobie prawa do urlopu wypoczynkowego, może uzyskać do 26 wolnych dni w roku. Nauczyciel, w związku z charakterystyką swojej pracy, może mieć do wykorzystania nawet 35 dni roboczych. Prócz tego przysługują mu także inne formy urlopu, jak choćby chorobowy, urlop okolicznościowy (choćby 2 dni urlopu okolicznościowego związanego ze ślubem), szkoleniowy, na poratowanie zdrowia.

Jednym z urlopów, który jest najmniej opisany i poruszany, jest urlop na żądanie. Przysługuje on standardowo pracownikom, zależnie od ilości przepracowanych miesięcy. Maksymalnie są to 4 dni w ciągu jednego roku, które pracownik może wykorzystać w różnego rodzaju sytuacjach. Aby móc z niego skorzystać, trzeba poinformować o chęci wzięcia takiego urlopu najpóźniej na początku dnia, który ma być wolny. Jak przy każdym urlopie, pracodawca ma ostatnie słowo i może wyrazić zgodę na wykorzystanie takiego urlopu lub się na niego nie zgodzić.

W przypadku nauczycieli prawo do urlopu na żądanie mają tylko ci, którzy pracują w tak zwanej placówce, w której nie przewidziano ferii (nieferyjnej). Są nimi między innymi przedszkola. W innych przypadkach taki urlop może przysługiwać tylko, gdy są akurat ferie lub wakacje. O przyznaniu takiego urlopu decyduje dyrektor placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel. Może on odmówić udzielenia takiego urlopu, gdy pracownik wykorzystał już całą pulę przewidzianego dla niego urlopu na żądanie w danym roku, nie nabył do niego prawa lub wykorzystał cały urlop wypoczynkowy.

Masz problemy lub wątpliwości związane z przyznawaniem i rozliczaniem urlopów i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com