Darowizna zmniejsza podatek! Komu i jak ją przekazać, by zapłacić mniej w rozliczeniu rocznym?

Podatki Prawo Społeczeństwo dołącz do dyskusji (2) 11.12.2020
Darowizna zmniejsza podatek! Komu i jak ją przekazać, by zapłacić mniej w rozliczeniu rocznym?

Patryk Wieczyński

Grudzień do czas, kiedy częściej myślimy o tym, by podzielić się czymś z innymi. Święta nastrajają nas pozytywnie i motywują do robienia dobrych rzeczy. Z tych dobrych uczynków mogą wyniknąć inne korzyści, często niespodziewane, bowiem przekazana darowizna zmniejsza podatek, jaki musimy zapłacić na koniec roku.

Darowizna jako sposób na zmniejszenie podatku

Przekazanie środków na pomoc charytatywną to jedna z najpopularniejszych form wspierania potrzebujących. Jednak aby móc ją potem odliczyć od podatku, trzeba spełnić kilka warunków.

W przypadku wysyłania pieniędzy niezbęne będzie potwierdzenie przelewu, gdzie w tytule najlepiej napisać, że przekazywana jest darowizna. Coraz więcej instytucji przygotowuje też zestawienia dla darczyńców, które wysyła np. poprzez e-maila, gdzie wypisane są wszelkie kwoty przekazane na ich rzecz w danym roku. Takie pismo będzie dobrym dowodem dodatkowym, jednak najistotniejsze nadal jest potwierdzenie przelewu.

Jeżeli przekazujemy jakąś darowiznę rzeczową, to potrzebne jest oświadczenie lub umowa, gdzie wskazane są dane zarówno tego, który dar przekazuje, jak i organizacji, która ją otrzymuje. Należy tam też zamieścić wartość przekazanej rzeczy oraz oświadczenie o jej przyjęciu.

Darowizna zmniejsza podatek tylko wtedy, gdy jest przekazana odpowiednim instytucjom. Konieczne jest, aby organizacja, której przekazujemy pieniądze lub rzecz, realizowała cele pożytku publicznego. Takimi organizacjami są między innymi fundacje, stowarzyszenia czy kluby sportowe. Jeżeli zdecydujemy się na darowiznę celową, gdzie np. decydujemy, którego podopiecznego fundacji chcemy wesprzeć, to taka kwota również może obniżyć nasz dochód podlegający opodatkowaniu.

Rok 2020 jest szczególny – wyższa ulga dla darczynców wspierających walkę z Covid-19

Jeżeli ktoś przekazał darowiznę na cele związane z walką z Covid-19, to może dodatkowo zyskać na zmniejszeniu podatku za rok 2020. Wielkość odliczenia jest uzależniona od daty przekazania takich środków:

  • od początku roku 2020 r. do końca kwietnia 2020 r. – 200% wartości darowizny,
  • w maju 2020 r. – 150% wartości darowizny,
  • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – równowartość przekazanej darowizny,
  • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – 200% wartości darowizny,
  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – 150% wartości darowizny,
  • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii – równowartość przekazanej darowizny.

Taką darowiznę trzeba przekazać na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. By móc odliczyć darowiznę w takiej formie, można też wspomóc domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej lub Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Lista placówek, którym można przekazać darowiznę, która będzie mogła być odliczona w wysokości 200 procent darowiznę jest długa, więc warto zastanowić się nad tym w tym roku podatkowym. Potwierdzeniem przekazanej kwoty musi być oczywiście potwierdzenie przelewu.

Oddana krew to też darowizna

Jeżeli oddawaliśmy krew, to też jesteśmy darczyńcami. Niestety polskie państwo nie wycenia tego daru na zbyt wielką kwotę, ustalając ryczałt w postaci 130 złotych za jeden oddany litr. Oznacza to, że jedna donacja, gdzie oddawane jest 450 mililitrów krwi, pozwoli na obniżenie podatku o niecałe 10 złotych. Aby mimo wszystko rozliczyć tę darowiznę w zeznaniu rocznym, należy udać się do punktu krwiodawstwa, by otrzymać zaświadczenie o tym, ile krwi zostało oddanej w danym roku.

Darowizna zmniejsza podatek tylko na skali podatkowej

Obniżyć podatek poprzez odliczenie kwot przekazanych na cele charytatywne nie jest możliwa dla wszystkich. Jeżeli ktoś wybrał podatek liniowy, to nie ma prawa do skorzystania z tej ulgi. Podobnie jest w sytuacji wybrania karty podatkowej jako sposobu opodatkowania.

W przypadku skali taka darowizna może pomóc podatnikowi nie wejść w drugi próg podatkowy, który rozpoczyna się od dochodów wyższych niż 85 528 złotych. Jeżeli więc ktoś nie chce, by jego dochody zostały opodatkowane wyższą stawką i woli, by jego środki poszły na cele charytatywne, to darowizna może być dla niego dobrym rozwiązaniem.

Tutaj warto zauważyć, że 100 złotych przekazanych w postaci darowizny zmniejszy należność podatkową, o odpowiednio 17 lub 32 złote, w zależności od progu w jaki wszedł podatnik, bowiem kwota ta jest odejmowana nie od podatku, który został wyliczony, a od dochodu, który dopiero po odjęciu wszystkich ulg i darowizn, zostaje opodatkowany.

Limit darowizn nie obejmuje tylko kościoła

Suma odliczeń, jaką możemy odjąć od dochodu, jest ograniczona. Maksymalnie możemy w ten sposób zmniejszyć podstawę opodatkowania o 6 procent. Limit ten nie dotyczy tylko celów charytatywno-opiekuńczych prowadzonych przez związki wyznaniowe. Są to np. zakłady dla sierot lub starców, szpitale.

Pamiętać też należy, że do limitu 6 procent nie wlicza się 1 procent, który można przekazać osobno, już w samej deklaracji podatkowej, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Obie te pomoce działają od siebie niezależnie.