Dodatkowy urlop za smog dla policjantów? Wszystko na to wskazuje, bo prawo jest po ich stronie

Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji (215)
Dodatkowy urlop za smog dla policjantów? Wszystko na to wskazuje, bo prawo jest po ich stronie

Stan powietrza w Polsce pozostawia sporo do życzenia. Obecność rozmaitych szkodliwych związków w atmosferze może przekładać się na pogorszenie stanu zdrowia. Ekspozycja na nie oznacza także zwiększone ryzyko wystąpienia chorób zawodowych. Z takiego założenia wychodzą policjanci z Rybnika oczekujący, że zostanie im przyznany dodatkowy urlop za smog.

Powietrze w Rybniku najwyraźniej jest tak złe, że policjanci patrolujący ulice miasta martwią się o swoje zdrowie

Jak podaje Dziennik Łódzki, policjanci pełniący służbę patrolowo-interwencyjną w Rybniku skarżą się na konieczność pracy na powietrzu złej jakości. Najdelikatniej przy tym rzecz ujmując. Trzeba przyznać, że mają do takich zastrzeżeń pełne podstawy. Pod koniec zeszłego roku normy smogu przekroczono o rekordowe 1000%. Mowa o znajdujących się w powietrzu drobin takich toksycznych związków, jak dioksyny, benzopireny i furany.

Jako, że w trakcie patroli policjanci pracują głównie na powietrzu, ich organizmy są szczególnie narażone na negatywne skutki smogu. To z kolei zwiększa znacząco ryzyko zachorowania, czy nawet śmierci. Nie bez powodu te trzy wymienione rodzaje związków chemicznych uważa się za rakotwórcze. Po stronie mundurowych stanęło Stowarzyszenie Rybnicki Alarm Smogowy, które z kolei przekazało rekomendacje w tej sprawie NSZZ Policjantów. Stowarzyszenie, po zapoznaniu się z przepisami, stwierdziło, że policjantom należy się 13 dodatkowych dni urlopu.

Policjantom narażonym w trakcie służby na działanie rakotwórczych i toksycznych substancji przysługuje dodatkowy urlop za smog

Kwestię urlopów policjantów dokładnie reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie urlopów policjantów. Z treści §12 ust. 1 pkt 4 jasno wynika, że mundurowym faktycznie przysługuje co roku dodatkowy, trzynastodniowy urlop w przypadku wystawienia na działanie określonego rodzaju szkodliwych substancji. Pierwszą z przesłanek uprawniających do uzyskania takiego urlopu jest wystawienie policjanta przynajmniej cztery razy w miesiącu na ośmiogodzinną ekspozycję.

Druga przesłanka wydaje się być bardziej adekwatna do sytuacji rybnickich policjantów. Dodatkowy urlop przysługuje także wówczas, gdy policjant pełni służbę przynajmniej 80 godzin w miesiącu w warunkach narażenia na określone szkodliwe substancje. Mowa tutaj zarówno o toksycznych, lub wręcz bardzo toksycznych, substancjach chemicznych negatywnie wpływających na rozrodczość, bądź substancji rakotwórczych albo mutagennych.

Policjant nabywa prawo do pierwszego takiego dodatkowego urlopu po roku służby w tych szczególnie szkodliwych warunkach. Jeżeli miał on zapewnione trzy miesiące nieprzerwanej przerwy od ekspozycji, nawet jeśli powodem było zwolnienie lekarskie, urlop taki nie przysługuje.

Smog w polskich miastach jest palącym problemem dla władz naszego kraju – nie tylko policjanci są narażeni na szkodliwe substancje w powietrzu

Zgodnie z §13 rozporządzenia, oceny uciążliwości bądź szkodliwości warunków pracy dla zdrowia policjantów dokonuje specjalna komisja powołana przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych z udziałem przedstawicieli służby medycyny pracy, związku zawodowego policjantów oraz służby bhp. W szczególnych przypadkach, decyzję taką podejmuje także analogiczna komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji.

W Komendzie Miejskiej w Rybniku tamtejszy komendant powołał już właściwą komisję. Tymczasem NSZZ Policjantów skierowało do Komendanta Głównego Policji wniosek o ustalenie specjalnego urlopu dodatkowego dla policjantów na zagrażające zdrowiu działanie smogu. Dodatkowo, 10 stycznia zarząd główny tego związku zawodowego podjął uchwałę o wystąpieniu do MSWiA. Dotyczyć ma ono wszystkich policjantów w Polsce pracujących w podobnych warunkach.

Jakość powietrza w polskich miastach pozostawia wiele do życzenia. Powszechnym problemem jest chociażby palenie śmieciami w piecach. Do tego dochodzą chociażby tajemnicze przypadki pożarów wysypisk, czy rosnąca liczba aut poruszających się po drogach. Cieszy, że państwo dba chociaż o policjantów. Stróże prawa, wykonujący przecież ciężką, odpowiedzialną i nierzadko niebezpieczną pracę, nie powinni być narażani dodatkowo na smog. Niestety, zwykli pracownicy pracujący w takiej samej sytuacji na dodatkowy urlop za smog liczyć nie mogą. Kodeks pracy przewiduje jedynie zakaz pracy kobiet w ciąży w szkodliwych warunkach.