Idąc na zwolnienie lekarskie musisz poinformować szefa i ZUS o swoim miejscu pobytu, żeby kontroler nie musiał zbyt długo szukać

Gorące tematy Podatki Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji (545)
Idąc na zwolnienie lekarskie musisz poinformować szefa i ZUS o swoim miejscu pobytu, żeby kontroler nie musiał zbyt długo szukać

Kontrole wystawianych zwolnień lekarskich już od dawna nikogo nie dziwią. Od nowego roku wszyscy chorzy mają obowiązek informowania ZUS oraz pracodawcę o miejscu swojego pobytu podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Wszystko oczywiście w celu ułatwienia przeprowadzenia kontroli.

Uprawnienia kontrolne ZUS nie budzą niczyich wątpliwości. Każdego roku słychać kolejne doniesienia o kolejnych sukcesach kontrolerów, którzy odzyskują setki milionów złotych, kontrolując fikcyjne L4. Od nowego roku ich możliwości znacząco wzrosły za sprawą nowego obowiązku nałożonego na wszystkich ubezpieczonych. Od teraz coraz ciężej będzie ukryć się przed ZUS, będąc na zwolnieniu lekarskim. Zmiany w zwolnieniach lekarskich to nie tylko możliwość ich elektronicznego wystawienia.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa każdy ubezpieczony ma obowiązek poinformować lekarza wystawiającego zwolnienie o miejscu swojego pobytu. Trzeba jednak wskazać, żę dotyczy to sytuacji, w której miejsce to różni się od tych wskazanych w dokumentacji medycznej.

Ubezpieczony jest zobowiązany podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy.

Zwolnienie lekarskie – adres do wiadomości ZUS i szefa

Jeżeli podczas wypoczynku na zwolnieniu przyjdzie nam ochota na przyspieszenie procesu dochodzenia do zdrowia w korzystniejszym klimacie, należy o tym powiadomić zarówno ZUS, jak i swojego pracodawcę. Ubezpieczony ma na to tylko 3 dni. W razie zaniedbania tego obowiązku ZUS uzna, że wysyłana na dotychczasowy adres korespondencja została skutecznie doręczona.

Ubezpieczony jest zobowiązany poinformować płatnika składek oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu pobytu, o którym mowa w ust. 5c, w trakcie niezdolności do pracy, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

Zaostrzenie tych przepisów jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Chodzi oczywiście o prawidłowość zawiadamiania ubezpieczonych o wyznaczonych terminach badania przez lekarzy orzeczników. Zawiadomienie o wyznaczonym terminie badania ZUS może doręczyć choremu na trzy różne sposoby. Tradycyjną drogą pocztową, przez upoważnionego pracownika, a także przez pracodawcę ubezpieczonego. Dlatego niezbędne jest, aby każda z tych osób wiedziała, gdzie należy szukać chorego.