Jeśli zatrudnisz bezrobotnego, dostaniesz wyższe dofinansowanie niż wcześniej. Pracownik też może uzyskać dodatkowe pieniądze

Firma Praca Dołącz do dyskusji (7)
Jeśli zatrudnisz bezrobotnego, dostaniesz wyższe dofinansowanie niż wcześniej. Pracownik też może uzyskać dodatkowe pieniądze

Zatrudnienie pracownika wiąże się z wydatkami. Zwłaszcza pierwsze miesiące, gdy nowo zatrudniona osoba dopiero się wdraża w nowe obowiązki. Dlatego interesujące może być dofinansowanie do zatrudnienia osób bezrobotnych, które dodatkowo od 1 czerwca 2022 roku są wyższe.

Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na zatrudnienie nowej osoby do swojej firmy musi liczyć się z tym, że zwłaszcza w pierwszych miesiącach będzie wiązało się to z kosztami. Pracownik bowiem, zanim będzie mógł w pełni wypełniać swoje obowiązki, potrzebuje czasu na wdrożenie i zaaklimatyzowanie się w nowej sytuacji.

Od 1 czerwca wyższe kwoty dofinansowania. Aby je dostać, trzeba spełnić określone warunki

Pomocą w tej kwestii, która ma promować zatrudnienie, są różne dofinansowania. Od 1 czerwca jedno z nich zwiększa swoją wartość.

Jak wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli przedsiębiorca zobowiąże się do tego, że będzie zatrudniał daną osobę powyżej dwunastu miesięcy, to może otrzymać bon stażowy.

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Dofinansowanie do zatrudnienia osób bezrobotnych jest jednorazowe. Ale dodatkowe pieniądze może uzyskać też sam pracownik

Niestety, jak wskazuje wspominany powyżej przepis, jest kilka warunków, by otrzymać taki bon stażowy. Pierwszym jest fakt, że taki nowy pracownik musiał mieć status bezrobotnego, czyli musiał wcześniej zgłosić się do urzędu pracy. I to na jego wniosek wypłacana jest taka pomoc. Dodatkowo taka osoba nie może mieć więcej niż trzydzieści lat.

Kwota premii, jaką otrzymuje pracodawca, jest co roku zmieniana i ogłaszana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Od 1 czerwca 2022 roku będzie miała miejsce kolejna podwyżka tego bonu stażowego. Od tego momentu będzie on wynosił 1743,90 złotych. Warto pamiętać, że jest to kwota jednorazowa, o którą upomnieć musi się sam pracodawca.

W ramach bonu stażowego starosta pokrywa też koszty badania lekarskiego oraz psychologicznego, jakie są niezbędne do zatrudnienia pracownika. Koszty takich badań waha się w okolicach 100-200 złotych, więc tyle dodatkowo zaoszczędzić może przedsiębiorca.

Dodatkowo, obok takiego bonu stażowego, który może otrzymać przedsiębiorca, pewną pulę pieniędzy może otrzymać sam bezrobotny. Taka osoba, która spełnia wspomniane powyżej kryteria, ma prawo do stypendium, które będzie otrzymywać przez sześć miesięcy, a do tego ryczałt z tytułu zwrotu kosztów przejazdu, którego wysokość też wzrosła od 1 czerwca 2022 roku. Obecnie jego wysokość będzie wynosiła 697,80 złotych, maksymalnie 116,60 złotych miesięcznie.