Nawet 6 tys. zł na pracownika – tyle mogą otrzymać przedsiębiorcy w ramach nowej dopłaty. Kto może ubiegać się o środki?

Finanse Firma dołącz do dyskusji (43) 22.12.2020
Nawet 6 tys. zł na pracownika – tyle mogą otrzymać przedsiębiorcy w ramach nowej dopłaty. Kto może ubiegać się o środki?

Edyta Wara-Wąsowska

Zwolnienie z ZUS, postojowe czy mała dotacja 5 tys. zł to nie wszystko, na co mogą liczy przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej 6.0. Część z nich może się też starać o dopłatę do wynagrodzenia w wysokości 2 tys. zł na pracownika – maksymalnie na okres 3 miesięcy. 

Dopłata 2 tys. zł do wynagrodzenia pracownika. Kto może wnioskować o środki?

Vacatio legis w przypadku poszczególnych przepisów tarczy antykryzysowej 6.0 różni się, jednak już teraz przedsiębiorcy mogą np. złożyć wniosek o dotację 5 tys. dla mikroprzedsiębiorców i małych. Dostępna jest już również dopłata 2 tys. zł do wynagrodzenia pracownika – przedsiębiorcy mogą składać wnioski także o te środki.

Jakie warunki trzeba spełnić? Po pierwsze – prowadzić aktywną działalność na dzień 30 września 2020 r. i posiadać odpowiedni numer kodu PKD na ten dzień (chodzi oczywiście o przeważającą działalność gospodarczą). Kody PKD uprawniające do starania się o dofinansowanie to 47.71.Z, 47.72.Z , 47.81.Z , 47.82.Z, 47.89.Z,  49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 96.01.Z, 96.04.Z.

Oprócz tego przedsiębiorca nie może też prowadzić postępowania restrukturyzacyjnego czy upadłościowego. Konieczne jest również – jak zresztą w przypadku każdej z form pomocy, którą przewiduje tarcza antykryzysowa 6.0 – wykazanie spadku przychodów. Przychód uzyskany w ciągu jednego z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być o co najmniej 40 proc. niższy, niż przychód uzyskany z wcześniejszego miesiąca lub z analogicznego okresu w 2019 r. Warto zauważyć, że w tym przypadku kryterium spadku przychodów i tak zostało skonstruowane dość łagodnie. Przedsiębiorca nie tylko może wybrać jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, ale dodatkowo nie ma obowiązku porównywać przychodu z wybranego miesiąca z analogicznym okresem z poprzedniego roku – wybór należy do niego.

Jest jeszcze jeden warunek

Jednocześnie warto pamiętać, że dopłata 2 tys. zł do pensji pracownika może być przyznana przedsiębiorcom, którzy nie zalegali z daninami do końca trzeciego kwartału 2019 r. Wyjątkiem jest sytuacja,

gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności

Oprócz tego przedsiębiorca musi też pamiętać, że dopłata w wysokości 2000 zł przysługuje na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli wymiar czasu pracy jest niższy – niższa jest też dopłata. O dofinansowanie można starać się zarówno w przypadku zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umowy zlecenia czy umowy o pracę nakładczą. Dodatkowo pracodawca nie może starać się o dofinansowanie także na pracownika zatrudnionego krócej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Warto też pamiętać, że dopłata 2 tys. zł do pensji pracownika nie przysługuje, jeśli wynagrodzenie danego pracownika było… zbyt wysokie. Jeśli pensja takiego pracownika w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku była wyższa niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie wynagrodzenie to wynosi 5168,93 zł), to jego pracodawca nie ma prawa wnioskować o dopłatę. Z drugiej strony są to raczej przypadki marginalne. Na tak duże wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy dobrze prosperujących firm, działających w innych branżach niż te wymienione w ustawie.

O dopłatę można starać się maksymalnie trzykrotnie. To oznacza, że na jednego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin pracodawca może otrzymać łącznie 6 tys. zł. Wniosek można składać przez stronę praca.gov.pl.