Oj, przez te nowe przepisy piesi masowo zaczną dostawać mandaty

Moto Prawo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Oj, przez te nowe przepisy piesi masowo zaczną dostawać mandaty

Właśnie weszła w życie nowelizacja przepisów prawa o ruchu drogowym. Na skutek zmian, od dziś droga rowerowa jest traktowana jak jezdnia lub torowisko. Dla pieszych oznacza to nowe obowiązki.

Zmiana wynika z opublikowanej w dzienniku ustaw w dniu 23 sierpnia tego roku zmiany ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w treści aktu, z dniem 21 września 2022 r., zmieniają się niektóre przepisy kodeksu drogowego.

Od dziś droga rowerowa jest traktowana jak jezdnia

Zmianie ulega między innymi art. 13 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym. Przepis, który dotychczas zobowiązywał pieszych do zachowania szczególnej ostrożności i korzystania z pasów podczas przekraczania jezdni lub torowiska, został rozszerzony o drogę dla rowerów. Obecnie brzmi:

Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

Oznacza to, że od dziś pieszy, który wejdzie na ścieżkę rowerową w miejscu niedozwolonym, zostanie ukarany mandatem. Tak jakby wtargnął na jezdnię.

Jak mówi zmieniony ust. 2 cytowanego przepisu:

Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Owe „przejście sugerowane” to nowa definicja w ustawie prawo o ruchu drogowym. Odnosi się do niej art. 2 pkt. 11a kodeksu drogowego:

Przejście sugerowane (to) nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych.

Od klasycznych pasów takie przejście różni się więc tym, że nie jest oznakowane, a pierwszeństwo na nim mają nie piesi, a pojazdy.

Nowe zasady przekraczania ścieżki rowerowej

Zgodnie z aktualnym taryfikatorem mandatów, za naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, narażamy się na grzywnę w wysokości 50 zł.

Od dziś również droga rowerowa jest traktowana jak jezdnia lub torowisko. Dlatego warto pamiętać o nowych zasadach jej przekraczania, aby uniknąć mandatu.

Warto przekraczać drogę dla rowerów na pasach lub przejściu sugerowanym. Jeśli nie ma takiej możliwości, musimy pamiętać o następujących zasadach:

  • przekroczenie ścieżki poza pasmami i przejściem sugerowanym (gdy odległość od przejścia przekracza 100 m), jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów,
  • w takiej sytuacji trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów,
  • gdy na drodze znajduje się tunel lub wiadukt dla pieszych albo pieszych i rowerów, to z niego pieszy musi skorzystać.