Zamiast wakacji na Rodos, warto rozważyć zakup działki ROD – Rodzinnego Ogródka Działkowego

Codzienne Nieruchomości Dołącz do dyskusji (558)
Zamiast wakacji na Rodos, warto rozważyć zakup działki ROD – Rodzinnego Ogródka Działkowego

Działki ROD, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe dla wielu ludzi są przyjemnym sposobem na spędzenie weekendu. Gorącym latem niejednokrotnie stanowią substytut zagranicznych wakacji dla osób, które z różnych powodów, wolą zostać blisko miejsca stałego pobytu. Bywają namiastką wiejskiego ogródka, niekiedy też są sposobem na tanie mieszkanie. Jak sprawnie i bezpiecznie nabyć prawa do wymarzonego ROD? 

O ROD w ogólności

Należy zwrócić uwagę, iż nie nabywamy swojej działki na własność, możemy nabyć jedynie prawa do korzystania z niej. W związku z powyższym nie możemy nią dysponować tak jak swoją własnością. Dla działki ROD nie jest prowadzona księga wieczysta, nie możemy jej obciążyć hipoteką,  możliwość zabudowy działki jest obwarowana wieloma ograniczeniami. Jednym z podstawowych celów dla jakiego powstały RODy jest zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych społeczeństwa. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych wprost zakazuje zamieszkiwania na działkach, jednak w rzeczywistości często znaleźć można na nich domki całoroczne, w których ludzie mieszkają.

Umowa przeniesienia praw do działki ROD

Umowa przenosząca prawa do działki ROD nie ma formy aktu notarialnego. Sporządzają ją samodzielnie sprzedający i kupujący, korzystając ze wzoru, który możemy znaleźć na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców. Niezbędnym jednak jest poświadczenie własnoręczności podpisów przez notariusza pod taką umową. Notariusz nie ma obowiązku sprawdzania treści takiej umowy, nie bada czy informacje tam zawarte są zgodne z rzeczywistością (np. czy zgadza się numer działki tudzież powierzchnia działki), a jedynie stwierdza, że dana osoba podpisała się pod nią załączając stosowną klauzulę. Należy pamiętać, iż umowę sporządza się w trzech egzemplarzach (po jednym dla stron i jeden dla Zarządu ROD).

Zgoda Zarządu

Aby umowa przeniesienia prawa do działki ROD była skuteczna, niezbędna jest zgoda Zarządu danego ogródka działkowego. Niejednokrotnie zdarza się, że Zarząd w obawie, iż ktoś nabywa prawa do działki w celu mieszkaniowym, nie wyraża zgody na przeniesienie praw. Brak zgody jest równoznaczny z tym, iż prawo do działki nie przechodzi na nabywcę, a zbywca jest zobowiązany zwrócić pobrane pieniądze.

Cena jako bardzo istotny zapis umowy

Bardzo ważną kwestią, którą należy mieć na uwadze jest wpisanie rzeczywistej ceny za jaką nabywamy prawa do działki.

  1. Od ceny wpisanej w umowie należy odprowadzić podatek do właściwego Urzędu Skarbowego (2%).
  2. Jeśli Zarząd nie wyrazi zgody na przeniesienie prawa do działki, a cena w umowie będzie wpisana niższa niż w rzeczywistości zapłacona, to bardzo prawdopodobne, że zbywca zwróci jedynie kwotę wskazaną w umowie. Oczywiście można skierować sprawę do sądu o bezpodstawne wzbogacenie się zbywcy, jednak proces jak to proces będzie trwał długo, a wyrok nie jest pewny.
  3. Koszty notarialne są ściśle związane z wartością działki ROD.