Dziedziczenie pieniędzy z konta wspólnego nie zawsze jest proste. Warto złożyć odpowiedni formularz

Finanse Prawo Dołącz do dyskusji
Dziedziczenie pieniędzy z konta wspólnego nie zawsze jest proste. Warto złożyć odpowiedni formularz

Wiele par w Polsce – zarówno małżeństw jak i związków nieformalnych – posiada wspólny rachunek bankowy. To niezwykle ułatwia zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego. Co jednak dzieje się w razie śmierci jednego ze współwłaścicieli konta? Jak w takiej sytuacji wygląda dziedziczenie pieniędzy na rachunku bankowym?

Dziedziczenie pieniędzy na rachunku bankowym

Środki zgromadzone na rachunku bankowym wchodzą w skład spadku. To z kolei oznacza, że podlegają dziedziczeniu testamentowemu lub ustawowemu. Jak jednak wygląda dziedziczenie pieniędzy na rachunku bankowym, jeśli zmarły współdzielił z kimś konto?

Po pierwsze – środki na rachunku bankowym prawdopodobnie zostaną w takiej sytuacji zamrożone. Prawdopodobnie – bo istnieje jeszcze szansa, że w umowie prowadzenia konta zastrzeżono inaczej. Zdarza się na przykład, że z chwilą śmierci jednego ze współwłaścicieli dochodzi do automatycznego podzielenia się konta bankowego (i zgromadzonych na nim środków). Z nowego konta (z połową środków) może korzystać w takiej sytuacji żyjący współwłaściciel. Wtedy jedynie druga połowa środków zostaje zamrożona do czasu pojawienia się pełnoprawnych spadkobierców zmarłego.

Najczęściej jednak takiego zastrzeżenia w umowie nie ma, a zamrożeniu ulegają wszystkie środki zgromadzone na wspólnym koncie bankowym. W takiej sytuacji współwłaściciel uzyska dostęp do konta jedynie w sytuacji, gdy przedstawi akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie ws. stwierdzenia nabycia spadku.

Co jednak istotne, można takiej sytuacji – czyli zamrożeniu środków w razie śmierci jednego ze współwłaścicieli konta – łatwo zapobiec.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Osoby prowadzące wspólne konto bankowe, które chcą zapobiec zamrożeniu środków na rachunku w razie śmierci jednego ze współwłaścicieli, powinny udać się do banku celem złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Wypełnia się w tym celu specjalny formularz (każdy bank musi udostępnić taką możliwość). We wniosku należy wskazać, kto dokładnie (i do jakiej wysokości) ma przejąć pieniądze konkretnego właściciela rachunku po jego śmierci. Tym samym taki wniosek powinni złożyć wszyscy współwłaściciele konta; w innym wypadku dyspozycja zadziała tylko w jedną stronę.

Jednocześnie warto mieć świadomość, że nie można za pomocą dyspozycji rozdysponować wszystkich pieniędzy, które znajdują się na koncie. Konkretnej osobie można zapisać maksymalnie 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią współwłaściciela rachunku. Po złożeniu takiej dyspozycji, osoba uprawniona do podjęcia środków z konta, nie musi już przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów – wystarczy dowód osobisty.