Dziś złożysz wniosek, jutro otrzymasz pieniądze. ZUS wypłacił już ekspresowo na konta Polaków miliony złotych

Praca Dołącz do dyskusji (369)
Dziś złożysz wniosek, jutro otrzymasz pieniądze. ZUS wypłacił już ekspresowo na konta Polaków miliony złotych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ekspresowe wypłaty dodatku solidarnościowego dla wnioskodawców. Rozpatrzył już większość złożonych wniosków. Ciągle trwa przyjmowanie nowych.

Ekspresowe wypłaty dodatku solidarnościowego to nowe hasło Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jak poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska do tej pory wpłynęło 82 tysiące wniosków o wypłatę dodatku solidarnościowego. Zakład wypłacił pieniądze 72 tysiącom wnioskodawców, czyli ponad 87 procent. Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa według zasady – dzisiaj wniosek, jutro wypłata. Większość wniosków – 59 procent złożyły kobiety. Natomiast w podziale na wiek najwięcej dodatków wypłacono osobom z grupy wiekowej 26-35 lat. Oznacza to, że właśnie te osoby zostały najbardziej dotknięte gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. To one najczęściej traciły zatrudnienie. Łącznie Zakład wypłacił 92 miliony złotych z tytułu dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy to forma wsparcia dla osób, które straciły pracę

Warunkiem otrzymania pomocy jest to, że osoba o nią wnioskująca po 15 marca 2020 r. pozostaje bez pracy. Jej umowa o pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem, lub po upływie okresu na jaki została zawarta. Dodatkowym obostrzeniem jest to, że taka osoba musiała w 2020 r. przez co najmniej 60 dni podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. Warto się postarać o dodatek solidarnościowy, bo wynosi on 1 400 zł miesięcznie. Wypłacany jest wyłącznie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, natomiast wnioski można było składać również w czerwcu. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc w którym został złożony wniosek. Oznacza to, że jeżeli wniosek trafi do ZUS w lipcu, to dodatek znajdzie się na koncie tylko dwa razy.

Jeżeli wnioskodawca zdążył się już zarejestrować jako bezrobotny i pobiera zasiłek z tego tytułu, to również może się ubiegać o dodatek solidarnościowy. Trzeba pamiętać jednak o tym, że w takiej sytuacji Urząd Pracy zawiesi wypłatę zasiłku dla bezrobotnych na okres pobierania dodatku solidarnościowego. W sytuacji, gdy w danym miesiącu zasiłek trafił już na konto bezrobotnego, to kwota dodatku solidarnościowego będzie mniejsza o tę wypłatę. Należy jednak pamiętać o tym, że za okres pobierania dodatku solidarnościowego nie przysługuje zasiłek chorobowy, ani świadczenie rehabilitacyjne. Natomiast za osobę, która pobiera dodatek solidarnościowy ZUS opłaca składki: emerytalną, rentową oraz zdrowotną. Na szczęście składki nie pomniejszają kwoty dodatku solidarnościowego.

Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. Również na tej platformie Zakład zamieści decyzję odmowną lub pozytywną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, że będzie kontynuował ekspresowe wypłaty dodatku solidarnościowego.